Práce (bez) budoucnosti

Robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou fenomény, které vyvolávají naději, že umožní všem lidem dělat smysluplnou práci se smysluplným příjmem a dostatkem volného času. Zároveň před námi ale stojí jedna z největších výzev dnešní doby: jak využít tyto technologie ve prospěch celé společnosti?

Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v práci, domácnosti či komunikaci. Za vším tím zdánlivým pohodlím, které technologie umějí zabezpečit, se však skrývá práce – skutečná práce se všemi svými nešvary: špatně placená, nejistá, riziková, nedostatečně právně ošetřená…

Vzdělávací lekce seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a pomůže jim uvědomit si rizika a nezamýšlené důsledky, které již nyní technologická revoluce přináší.

>> Metodika ke stažení