Kdo je za vodou?

O nedostatku vody na Zemi

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo?

Jak se liší sucho v americkém Las Vegas a v konžském Ponte Noir? A je sucho vždy jen o tom, že „nenapršelo“? Voda je základem života na Zemi, avšak lidé se nezdráhají s vodou obchodovat a uvažovat o ní jako o jakémkoli jiném zboží. Takový přístup s sebou ale přináší velké společenské problémy.

Program mapuje oblasti s nedostatkem pitné vody a rozebírá příčiny, které k tomuto nedostatku vedou. Účastníci a účastnice se seznámí s pojmy, jako jsou ekonomické a fyzické sucho, a také s riziky, která přináší komodifikace vody. Prostřednictvím práce s různými případy z různých částí světa program přibližuje environmentální, sociální a ekonomické problémy spojené s nedostatkem vody a zkoumá, jaký k nim mají Evropané vztah.

Informace

Cílová skupina: 14+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 100–120 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 700 Kč + cestovné)