Úvod do kritického myšlení v globálních tématech (8 hod)

Seminář je ochutnávkou přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení v globálních tématech.

Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se zamyslíme, na jakých kořenech může přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si ukážeme konkrétní metody a analyzujeme přístupy použité v lekcích. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem.

Časová dotace: 8 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní variantě (8 hodin), příp. ve variantě třídenní (24 hodin) a desetidenní (80 hodin).