Projekt Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci

Ukončení závislosti na nekonečném ekonomickém růstu a související sociálně-ekologická transformace směrem k ekologicky příznivější, spravedlivější a demokratičtější ekonomice jsou témata, která se poslední dobou stále častěji objevují i v českém veřejném prostoru. NaZemi je v letech 2022-2023 rozvíjelo v rámci projektu „Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci“ ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií (FSS MU), organizací RESET (platformou pro sociálně-ekologickou transformaci) a německou Konzeptwerk Neue Ökonomie – laboratoří pro myšlenky nové ekonomiky, která sídlí v Lipsku. Cílem projektu bylo přispět k posílení dialogu mezi českým a německým nerůstovým a klimatickým hnutím, podpořit výměnu znalostí a zkušeností uvnitř těchto hnutí a více propojit současné debaty o klimatu, nerůstu a sociálně-ekologické transformaci.

Projekt umožnil konání několika zajímavých aktivit. První síťovací setkání proběhlo v dubnu 2022 v Brně a propojilo organizace i jednotlivce ze střední a východní Evropy, kteří mají k tématu nerůstu a sociálně-ekologické transformace blízko. Sdílely se zkušenosti s komunikací těchto témat specifické pro náš post-komunistický region, identifikovaly se překážky a sbíraly nápady pro další aktivity. Hned v červenci pak následovala Výměna nerůstových zkušeností v Lipsku. Několik workshopů na téma nerůstu a sociálně-ekologické transformace pomohlo k dalšímu budování mostů mezi českým a německým nerůstovým hnutím. Zejména Konzeptwerk a NaZemi pak podrobně sdílely svoje zkušenosti se svými nehierarchickými přístupy a obecněji se zaváděním nerůstových principů do fungování vlastní organizace. Největší akcí v rámci projektu pak byla participativní Nerůstová (ne)konference, která proběhla ve dnech 8. – 11. září 2022 v Brně. Jejím cílem bylo propojit různé proudy a aktivity v oblasti sociálně-ekologické transformace a nerůstu a diskutovat společně vize spravedlivější a udržitelnější ekonomiky a společnosti. Nedílnou součástí byl i „dobrý život“ v praxi – dobré jídlo, odpočinek a kulturní a společenský program. Po celou dobu projektu také vznikal interaktivní Nerůstový web a snažili jsme se skrze sociální média zprostředkovávat témata projektu širší veřejnosti. Pokud vás téma projektu zajímá, navštivte nerůstový Facebook, Instagram nebo odebírejte nerůstový Newsletter.

   

Aktivity probíhaly v rámci projektu Erasmus+ Partnership for Dialogue on Degrowth and Socio-Ecological Transformation podpořeného Evropskou unií.