NaZemi je součástí nového výzkumného projektu o budoucnosti práce

Od července 2021 do prosince 2023 se NaZemi podílí spolu s Masarykovou univerzitou na řešení projektu Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky.

Jako garant je do projektu zapojeno Ministerstvo průmyslu a obchodu, poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR. Záměrem projektu je zmapování možných důsledků nízkouhlíkové transformace energetického sektoru na trh práce a zároveň zjištění možností rekvalifikací dotčených skupin obyvatel. Zjištěné výstupy také pomohou k výběru vhodných vzdělávacích politik a politik zaměstnanosti. Metodologicky projekt kombinuje makroekonomické modelování s dotazníkovým šetřením a hloubkovými rozhovory, součástí projektu je také plánování transformativních scénářů s dotčenými stakeholdery ze sektoru energetiky v rámci workshopů.

Jedním z výstupů projektu je plakátová Výstava na stromech Fajront: Konec šichty!