Vedení diskuzí, tréninková setkání

Cílem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí, aby diskuze směřovala ke zkoumání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.

Na tréninkovém setkání „Vedení diskuze 1“ si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Navazující tréninkové setkání „Vedení diskuzí 2“ vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Věnujeme se také otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracuje se v menších skupinách i společně.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní a dvoudenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech připravují a vedou diskuze; není nutná aktivní pedagogická praxe.

Časová dotace: 8/16 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP ve variantě jednodenní (8 hodin) i dvoudenní (16 hodin).