Konflikt jako příležitost k učení

Záměrem programu je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.

Zajímají nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální. Při zkoumání osobní roviny konfliktu se zaměříme na vlastní vztah ke konfliktům, kterých jsme přímo účastni nebo které probíhají okolo nás, v rodině či ve škole. Zmapujeme, jak podporovat prostředí nenásilného řešení konfliktu v naší škole či ve skupině, s níž pracujeme. Téma společenských konfliktů nás přivede k zasahování, práci s postoji a názory a k tréninku dovedností vedení konstruktivní diskuze. V tématu ozbrojených konfliktů budeme hledat cesty, jak pracovat s nejistotou pramenící z přehlcenosti a rozporuplnosti přicházejících informací o současných konfliktech, a přesto se nevzdávat záměru otevírat s dětmi a mladými lidmi toto důležité téma současnosti.

Program je postaven na dva dny, během nichž se střídají teoretické vstupy se zážitkovou formou. Součástí semináře je domácí příprava v rozsahu 2–3 hodin.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní a dvoudenní variantě.

Aktuálně hledáme termín na leden nebo únor 2023. Více informací a odkaz na přihlašování najdete v kalendáři.

Informace

Cílová skupina: Program je určen zejména pro pedagogy a pedagožky, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním i neformálním vzdělávání, případně pro studenty a studentky pedagogických oborů.

Časová dotace: 8/16 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditovaný.