Seminář Konflikt jako příležitost k učení

Dvoudenní seminář o konfliktech, který dává podporu a podklady pro zařazování tématu konfliktů do výuky. První den je věnován konfliktům na osobní úrovni, druhý den zpracovává téma konfliktů společenských.

Záměrem semináře je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.

Seminář připravuje vyučující na práci s 16 programovými moduly o konfliktech, které byly v průběhu dvouletého projektu pilotovány na  ZŠ, SŠ, SOŠ. O programech více zde.

První den semináře je věnován zkoumání toho, jak se na konflikty díváme a jak se k nim v našich životech stavíme. Obsahuje úvod do problematiky potřeb a zabývá se jejich rolí v konfliktech, věnuje se i praktickému nácviku mediace – zasahování třetí strany za účelem podpořit řešení konfliktu. Blok nabízí práci s mapou hodnot, která může být užitečným nástrojem pro vzdělavatele při práci s kontroverzními tématy a společenskými konflikty. Věnuje se rovněž tématu lektorských rolí a jejich využití v diskuzích o náročných tématech.

Druhý den semináře se zaměřuje na propojení globálních konfliktů s obecnějšími tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Dále se věnuje pěstování takové kultury ve skupině, která umožní řešit konflikty ve prospěch všech zúčastněných. Seznamuje s obnovujícím (restorativním) pojetím spravedlnosti a řešení sporů jako s přístupem, který se snaží o naplnění potřeb všech zúčastněných a míří k řešení příčin problémů.

Informace

Cílová skupina: Pedagogové a pedagožky ZŠ, SŠ, VŠ, lektoři a lektorky neformálního vzdělávání apod.

16. 1. a 23. 1. 2024 od 9:00 do 17:00

Kapacita: 20 účastnic/účastníků (minimálně 10)

Časová dotace: 8+8 hodin (oba dny od 9 do 17 hodin s pauzou na oběd)

Cena pro jednotlivce: standardní 3900 Kč, sponzorská 4300 Kč, zlevněná 3300 Kč

Místo konání: NaZemi - Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Ve výjimečných případech lze po domluvě absolvovat jen jeden ze dvou dnů semináře. Při naplnění kapacity budou mít přednost lidé, kteří se budou moci zúčastnit celého dvoudenního semináře. Děkujeme za pochopení.

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT.

místo pro vložení kódu newsletteru