Seminář Konflikt jako příležitost – březen 2023

Dvoudenní seminář o konfliktech. První den je věnován konfliktům na osobní úrovni, druhý den zpracovává téma konfliktů společenských.

První den semináře je věnován zkoumání toho, jak se na konflikty díváme a jak se k nim v našich životech stavíme. Obsahuje úvod do problematiky potřeb a zabývá se jejich rolí v konfliktech, věnuje se i praktickému nácviku mediace – zasahování třetí strany za účelem podpořit řešení konfliktu. Blok nabízí práci s mapou hodnot, která může být užitečným nástrojem pro vzdělavatele při práci s kontroverzními tématy a společenskými konflikty. Věnuje se rovněž tématu lektorských rolí a jejich využití v diskuzích o náročných tématech.

Druhý den semináře se zaměřuje na propojení globálních konfliktů s obecnějšími tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Dále se věnuje pěstování takové kultury ve skupině, která umožní řešit konflikty ve prospěch všech zúčastněných. Seznamuje s obnovujícím (restorativním) pojetím spravedlnosti a řešení sporů jako s přístupem, který se snaží o naplnění potřeb všech zúčastněných a míří k řešení příčin problémů.

Informace

Cílová skupina: Pedagogové a pedagožky ZŠ, SŠ, VŠ, lektoři a lektorky neformálního vzdělávání apod.

7.-8.3. 2023

Kapacita: 20

Časová dotace: 8+8 hodin (oba dny od 9 do 17 hodin s pauzou na oběd)

Cena pro jednotlivce: 4800,- (sponzorská), 3800,- (standardní), 2800,- (zlevněná)

Místo konání: NaZemi - Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Ve výjimečných případech lze po domluvě absolvovat jen jeden ze dvou dnů semináře. Při naplnění kapacity budou mít přednost lidé, kteří se budou moci zúčastnit celého dvoudenního semináře. Děkujeme za pochopení.

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT.

místo pro vložení kódu newsletteru