Práce s kontroverzními tématy

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se lze věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí, a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu.

Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Téměř každé téma se může stát kontroverzním, pokud členové skupiny zastávají různé interpretace událostí, mají různé hodnotové rámce, emoce či osobní zkušenosti. Mají jiný pohled na to, co se má stát a jak má být téma řešeno. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout a někdy je těžké je předvídat, nicméně se můžeme na práci s nimi připravit. Workshop je prvním krokem a ukázkou takové přípravy. Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupinu v jednodenní a dvoudenní variantě. V dvoudenní variantě se zaměřujeme i na praktický nácvik konkrétních dovedností: vedení diskuze, jak reagovat na překvapivé výroky apod.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen pro všechny, kteří se ve svých třídách, oddílech, týmech či kolektivech setkávají s kontroverzními tématy a hledají cesty, jak o nich bezpečně otevírat diskuzi.

Časová dotace: 8/16 hodin

Cena semináře: