Vedení reflexí, tréninkové setkání

Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. Během setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech a s její strukturou. Zaměří se také na odlišení reflexe a zpětné vazby.

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme účastníkům a účastnicím čas promyslet si, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro jejich osobní posun. Pomáhá jim lépe si uvědomit, co se odehrálo, a odvodit z toho poznání.

Během setkání se seznámíte s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika) a se strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi). Zaměříme se rovněž na odlišení reflexe a zpětné vazby. Budeme se věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Ukážeme si, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Velká část prostoru je vyhrazena pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost aktivně si vedení reflexe vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od lektorek i ostatních zúčastněných.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech kritického myšlení); není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou,

Časová dotace: 8 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní variantě (8 hodin).