Klimatické vzdělávání

Klimatické vzdělávání má pomoci k porozumění přírodním i společenským příčinám klimatické změny a jejím možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni. Má vést lidi k akci a celkové transformaci společnosti.

Klimatické vzdělávání je mezioborové a zahrnuje poznatky nejenom přírodních věd, ale také z oblastí pedagogiky, psychologie, ekonomiky, politiky, etiky a podobně. uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, demokratické hodnoty, občanskou angažovanost, naději, orientaci na řešení a budoucnost.

Tématu klimatické změny se věnujeme dlouhodobě, vytváříme metodické materiály, výukové programy, pořádáme semináře pro učitele, pořádáme několikadenní semináře o vzdělávání v době klimatické krize.

V případě zájmu o spolupráci nám napište!

programy@nazemi.cz

vzdelavani@nazemi.cz