Naše projekty

Nakládání s konflikty

Komplexní vzdělávací programy a seminář pro vyučující. Programy rozvíjejí kompetence studentů a studentek konstruktivně řešit osobní mezilidské konflikty a dotýkají se i tématu ozbrojených konfliktů ve světě.

Futuropolis

Futuropolis: Škola emancipace – pedagogická metoda, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou.

Globální vzdělávání

Společný web organizací, které se věnují globálnímu vzdělávání.

Lidé v pohybu

Inspirace a metodická podpora pro práci s tématy migrace a uprchlictví.

Budoucnost práce

Web věnovaný proměnám pracovních podmínek v souvislosti s nástupem digitalizace, automatizace a robotizace.

Minimální důstojná mzda

Minimální důstojná mzda se snaží vyčíslit, kolik by pracující museli vydělávat, aby byli schopni pokrýt výdaje, které jim zajistí základní materiální standard.

Výstava na stromech

Celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.

Skauti NaZemi

Skautský odbor, jehož cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.

Policy coherence for development

Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj – projekt usilující o větší zapojení tvůrců politik do prosazování koherentních politik k dosažení SDGs.

Příběh bot – obuj se do toho

Web zaměřený na pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu.

Ušili to na nás

Informace o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu.