Global Storylines 2015 pro školy z celé ČR: staňte se součástí příběhu

 • Učíte na prvním stupni? Využijte příběh a dramatizaci pro rozvoj životních kompetencí dětí a prohloubení jejich zájmu o jiné lidi a společné problémy!
 • Nechte se překvapit tím, co děti dokáží, když si představí, že jsou dospělí.
 • Přihlaste se  do projektu Global Storylines!

Pro rok 2015 otvíráme možnost školám z celé České republiky přihlásit se k práci s metodikou Global Storylines v rámci projektu Participativní výuka globálních témat na 1. stupni ZŠ.

Vybrat si můžete ze tří příběhů, které pilotovalo 10 jihomoravských škol.

 • Obr od Bodláčí Hory  (1. – 3. třída) – o konfliktu a vyrovnávání se s odlišností  (termín školení 15.- 7.5./Brno)
 • Naše půda, naše plody (3. – 5. třída) – o vztahu k půdě, původu potravin a o tom, co se dá dělat, když půdu někdo zabere (termín školení 1.-3. 5./Brno)
 • Zemědělská komunita (1. – 2. třída) – o vztahu k  půdě, původu potravin a férovém obchodování (termín školení 1.-3. 5./Brno)

 Jak práce se storylines vypadá

 • Žáci i učitelé jsou vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců.
 • Práce s rolemi vytváří bezpečné prostředí pro zkoumání náročných témat a mění vztahy ve třídě.
 • Příběh buduje zodpovědnost žáků za dění kolem nich i ve světě.
 • Přístup storylines rozvíjí kritické myšlení umožňující informovaná rozhodnutí.
 • Metodika dává volnost propojit příběh s širokou škálou vzdělávacích činností v různých předmětech.

Děti v rolích se změní, každá situace nabyde vážnosti, snaží se jednat jako dospělí, změní slovník, jsou důležití lidi z Bodlákova, kteří se snaží vyřešit problém. Normálně si skáčou do řeči, ale když přijdu jako radní, tak na jednání jsou schopni to víc dodržovat. Je fajn, že ten projekt je napsaný, že si tam můžu hledat svoje věci a je to uzpůsobitelné různým věkovým kategoriím.”

Martina Grycová, učitelka na ZŠ a MŠ, Ivanovice-Řeznovice

Přínos pro učitele:

 • Práce v roli a mimo ni umožňuje učiteli poznat své žáky v jiném kontextu a posílit s nimi vztah.
 • Hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti.
 • Pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy.
 • Nová témata s globálními rozměrem pro práci s třídou.
 • Propracovaný projekt, který nabízí téma i metody práce, ale nebere možnost jít svou vlastní cestou.
 • Osobnostní a odborný rozvoj.

Nároky na školu a učitele:

 • Účast dvou učitelů jedné školy.
 • Absolvování třídenního semináře v květnu.
 • Práce s příběhem v průběhu září – prosince.
 • Účast na jednom sdílecím setkání zapojených učitelů v Brně v průběhu realizace na podzim.
 • Účast na jednodenní konferenci k závěru roku 2015.
Více informací o projektu a zkušenostech škol najdete na webu nebo kontaktujte Evu Malířovou na eva.malirova@nazemi.cz či telefonicky na čísle 774437377.

Zkušenosti z práce s Global Storylines prezentují mnohé školy na svém webu. Osobně můžete konzultovat s řediteli pilotních škol: reditel@zsostopovice.cz, zsreznovice@iol.cz.

Metodiku prvního příběhu Obr od Bodláčí hory je už možné si stáhnout.

„Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ, ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat, jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují. Pedagogům přináší také profesní růst díky výměně zkušeností a reflexi společné zkušenosti s dalšími kolegy.