Futuropolis

V rámci projektu Futuropolis: Škola emancipace zkoušíme v českém vzdělávacím prostředí přístup kritické pedagogiky Paula Freireho a kombinujeme ho s metodami systémového myšlení a myšlení o budoucnostech či s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění a imaginace.

Naším cílem je vzdělávat generaci, která bude tvořit svět fungující pro všechny, ne se jen přizpůsobovat současnému neudržitelnému nastavení světa.

Chceme zkoumat, jak lze dělat transformativní vzdělávání, tedy takové, které vede k proměně jednotlivce, kolektivů i společnosti. Jeho smyslem je neustále kriticky zpochybňovat současný neudržitelný status quo, vést k spoluvytváření nových znalostí a také k akcím, které promění svět kolem.

Více informací a výstupy projektu najdete na stránkách

Futuropolis: Škola emancipace.