PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování

Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku?! Předměty a potraviny, které jsou fyzické, cestují, jsou předmětem obchodu, který v celé historii lidstva byl příčinou objevů a motorem globalizace.

Téma příručky formulované jako spotřeba – tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále – co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit.

Lekce podporují myšlení v souvislostech, hledání různých perspektiv v dialogu se spolužáky a hlasy lidí z odlišného prostředí a hledání možností vlastního vlivu a změny. Pomáhají tak rozvíjet průřezové oblasti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.

Příručka obsahuje:

32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů
5 dokumentárních filmů
67 fotografií
ilustrované přílohy

Kapitoly: Když chcete…

 • … aby se studenti podívali jinak
 • … aby studenti přišli na nové souvislosti
 • … aby studentí téma prožili
 • … aby studenti přemýšleli o sobě
 • … studenty inspirovat
 • … pracovat s filmem
 • … a něco navíc

Filmy: 

 • Příběh věcí
 • 100% cotton
 • Toxiny se vracejí
 • Always Coca-Cola
 • Květoucí obchod

Cena: 300 Kč

Příručku v angličtině (UnderCover – Resource Book on Global Dimensions of our Consumption for Teachers) si můžete zdarma stáhnout:

Obsah příručky, úvod a anotace jednotlivých lekcí (PDF 6,9 MB)
Aktivita Pozor sleva (PDF 4,6 MB)
Aktivita Kdo rád kakao, krok vpřed (PDF 5,8 MB)
Pracovní list k filmu Příběh věcí (PDF 160 KB)
UnderCover: Introduction and content (PDF 14,3 MB)
UnderCover 1: to gain a different point of view (PDF 11 MB)
UnderCover 2: to explore new connections (PDF 32,6 MB)
UnderCover 3: to experience the topic (PDF 17 MB)
UnderCover 4: to think about themselves (PDF 11,3 MB)
UnderCover 5: to inspire students (PDF 10 MB)
UnderCover 6: to work with film (PDF 8,1 MB)