Kritické myšlení

Kritické myšlení a otevřenou mysl vnímáme jako jednu ze zásadních kompetencí globálního občanství.

Náš přístup propojuje program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání.

V kurzech Kritické myšlení v globálních tématech hledáme cesty, jak smysluplně učit, rozvíjet kritické myšlení, dovednosti potřebné k vedení diskuze a informovanému rozhodování. Pracujeme s třífázovým modelem učení, představujeme metody aktivního učení a širokou paletu metod práce s textem, zaměřujeme se na zpětnou vazbu jako nástroj hodnocení.

Naše kurzy Kritického myšlení

Kurzy realizujeme u nás v NaZemi jako otevřené pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny.

Kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP.

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Další semináře | Pro vyučující | Pro školy a studující