Jak otevírat globální témata pomocí zážitku

Globální témata mohou být v některých případech kontroverzní, důležitou roli hraje práce s emocemi. Využití zážitku ve výchově a vzdělávání nám může pomoci vypořádat se s náročnými tématy. Během setkání si propojíme principy zážitkové pedagogiky s globálním vzděláváním.

Metoda zážitkové pedagogiky staví na zážitcích zúčastněných. Klade důraz na jejich aktivitu a prostřednictvím reflexe využívá prožité situace v simulacích a hrách pro naplnění pedagogických cílů. Je vhodná pro rozvoj znalostí, dovedností a postojů. V globálním vzdělávání hraje významnou roli zejména v oblasti práce s postojovými aspekty, které jsou jeho významnou součástí.

V průběhu setkání se budeme věnovat připomenutí metody zážitkové pedagogiky a jejích principů, Kolbova cyklu – struktury kopírující přirozené učení, na níž zkušenostně reflektivní učení staví. Budeme diskutovat záměry, kdy je vhodné zážitkovou pedagogiku využít pro vzdělávání (nejen) o globálních tématech (např. ve srovnání s modelem E-U-R). Využijeme drobnějších zážitkových aktivit pro představení konceptu a zmapujeme možnosti pro vlastní využití v praxi.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen zkušenějším vzdělavatelům a vzdělavatelkám se základní zkušeností se zážitkovou pedagogikou.

Časová dotace: 8 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní variantě (8 hodin).