Veřejní zadavatelé budou moci požadovat eticky vyráběné produkty

Evropský parlament schválil 15. ledna směrnice, podle kterých bude možné ve veřejných zakázkách zohledňovat vedle ekonomických i sociální kritéria. Nové evropské směrnice k veřejnému zadávání tak potvrzují rozhodnutí Evropského soudního dvora z května 2012, podle nichž mohou být začleněna do vypisovaných veřejných zakázek etická kritéria. Členské státy mají pak dva roky na implementaci do vnitrostátních právních předpisů.

Zadavatelé v celém evropském prostoru budou moci s novými směrnicemi zvažovat při vypisování veřejných zakázek kromě ceny a kvalitativních vlastností produktů také sociální podmínky, za kterých byly produkty vyrobeny. Díky rozhodnutí Evropského parlamentu mohou veřejní zadavatelé v technické specifikaci požadovat například fairtradovou kávu nebo tričko vyrobené v továrně, kde je vyplácena důstojná mzda. V České republice byly fairtradové požadavky prozatím zahrnuty do tří veřejných zakázek vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a do jedné zakázky Národního ústavu pro vzdělávání. Jednalo se o dodávku čaje a kávy jako součást občerstvení při pořádaných konferencích.

Důvěryhodné etické certifikace nám umožňují prostřednictvím našich nákupů podpořit důstojné životní podmínky lidí, kteří pro nás v zemích globálního Jihu produkují věci denní spotřeby. Nové evropské směrnice rozšiřují tuto možnost podpory od individuálních spotřebitelů na veřejné instituce. Ty by měly dbát na to, aby z veřejných peněz nefinancovaly například dětskou práci či novodobé otroctví v Asii, Africe či Latinské Americe.

Tato právní úprava bude dávat definitivní jistotu českým zástupcům státní správy a samosprávy, že fairtradové výrobky jsou legálním požadavkem. Dobrá zpráva je to především pro města, která se rozhodla tímto způsobem podporovat například pěstitele kávy, čaje nebo kakaa. V České republice je aktuálně pět měst (Český Krumlov, Hodonín, Litoměřice, Volyně, Vsetín), která získala status Fairtradové město a kromě odpovědných nákupů podporují koncept fair trade i osvětovými akcemi. Aspekty udržitelnosti ve svých nákupech zvažují již desítky veřejných institucí. Například v Hodoníně se pije fairtradová káva při zasedání zastupitelstva,  v Chrudimi v rámci provozu kanceláře pana starosty. Město Třebíč pro letošek uvažuje o nákupu triček vyrobených za důstojných podmínek.

„Město Litoměřice vítá novou směrnici Evropského parlamentu s nadějí, že přinese očekávanou modernizaci prostředků a nástrojů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Litoměřice naváží na svůj statut Fairtradové město a budou usilovat o to, aby se výběr veřejných zakázek neřídil jen nejnižší cenou, což nemusí vždy znamenat nejlepší výsledek, ale zohledňoval také sociální či environmentální kritéria,“ uvedl Mgr. Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice.

Česká republika má nyní 2 roky na implementaci směrnic do českého právního rámce. Dá se předpokládat, že právní podpora etickým veřejným nákupům bude dalším impulsem pro růst prodeje fairtradových výrobků. V České republice se maloobchodní obrat s fairtradovými produkty neustále zvyšuje, v roce 2012 činil 113 milionů korun. Z fairtradových produktů se nejvíce prodává káva.

„Vždy jsem říkal, že věřím v otevřené hranice. Ale obchod má být jak volný, tak i spravedlivý. Tyto dvě slova musí jít společně ruku v ruce. To je podmínkou úspěšné a akceptovatelné globalizace, jež je skutečně v zájmu všech, i těch nejchudší. Pracovní skupina věnující se fair trade dělá v této oblasti velmi užitečnou práci,“ doplnil ke schválení směrnice evropský komisař Michel Barnier.