Uspořádali jsme konferenci o odpovědnosti firem

V roce 2012 jsme uspořádali mezinárodní konferenci o odpovědnosti firem v dodavatelských řetězcích, na které debatovalo více než 100 účastníků z celého světa.

Konference vytvořila prostor pro vzájemnou komunikaci představitelů businessu, spotřebitelů, neziskového sektoru a zástupců zaměstnanců pracujících na plantážích. Účastníci konference se shodli, že největší vliv na pracovní podmínky v dodavatelském řetězci v současné době mají supermarkety, které zneužívají svého postavení na trhu. Pod jejich tlakem jsou v posledních letech i ti největší dovozci ovoce.

Mezi vystupujícími byl například Sylvian Cuperlier z Dole Food Company, Renwick Rose z fairtradového družstva WINFA z Návětrných ostrovů, ředitelka svazu latinskoamerických odborů COLSIBA Iris Munguia a dalších šest hostů z Latinské Ameriky a Afriky.

Největší zájem projevili účastníci konference o blok věnovaný tzv. „living wage“ (mzda, která pokrývá základní životní výdaje). V této souvislosti byl zveřejněn nový výzkum britské organizace Banana Link, který mapoval pracovní podmínky na plantážích v Kamerunu. Banány z Kamerunu patří k nejlevnějším na českém trhu a po kolumbijských a equádorských banánech jsou třetími nejdováženějšími do ČR. Průměrný příjem zaměstnanců na kamerunských plantážích nepokrývá ani při 10 až 15ti hodinové pracovní době jejich základní životní výdaje, dokonce je nutí žít pod hladinou extrémní chudoby. Svoji finanční situaci pak většina dělníků řeší zadlužováním se, přičemž běžný úrok u půjčky činí až 30 %. Nízké mzdy mají mj. za následek skutečnost, že děti nemohou chodit do školy, protože rodiče si nemohou dovolit koupit jim školní pomůcky. Běžné je zde rovněž to, že těhotné ženy aplikují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek velmi nebezpečné chemikálie.

Z diskuze o možnosti jak zabezpečit důstojné pracovní podmínky na plantážích vyplynulo, že dobrovolné certifikace, ke kterým se firmy samy zavazují, nestačí. Na příkladu Maďarska a Velké Británie se z hlediska reálných změn ukázala jako účinnější pravní úprava. Nezanedbatelnou roli zde však hraje i tlak spotřebitelů. Jak přiznal Sylvain Cuperlier z Dole Food Company, byl to právě tlak spotřebitelů, který je jako firmu obchodující s banány donutil jednat s neziskovými a odborovými organizacemi.