Týden globálního vzdělávání se zaměří na cestování. Budeme u toho

V letošním Týdnu globálního vzdělávání budeme hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé. Týden globálního vzdělávání s podtitulem Tvoje cesta, tvoje stopa se koná od 18. do 26. listopadu a vyvrcholí  22. listopadu, kdy ve všech zapojených městech proběhnou projekce, diskuze a další akce pro veřejnost. Za NaZemi připravujeme na tento den ve skautských institutech v Brně, Praze, PlzniOlomouci promítání filmu s následnou diskuzí na téma udržitelného cestovního ruchu. Akce jsou otevřeny nejširší veřejnosti. Přehled všech konaných akcí najdete v tabulce zde.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, ale i poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Stačí sbalit batoh, nasednout na vlak, do letadla či auta a vyrazit. A za pár dní se pak můžeme pochlubit vším, co jsme viděli a prožili.

Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Turismus se dnes řadí na první místo všech hospodářských odvětví a je stále na vzestupu. Na světovém HDP se podílí 10 %. V roce 2016 cestovala po světě více než miliarda turistů, přičemž nárůst letecké dopravy v tomto roce činil 6,7 %.

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Ovlivňuje místní obyvatele, životní prostředí, kulturu i ekonomiku. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a mluvit o nich. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou pořádanou již osmnáctým rokem Radou Evropy. Jejím cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnost každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných  organizacemi ADRAARPOKDiakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráceFORSCharita ČRINEX SDAInformační centrum OSNMKC PrahaNaZemiPANTSEVER a Varianty – Člověk v tísni. Bližší informace k chystaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací.

Zajímá vás globální vzdělávání?: Jděte na web globalnivzdelavani.cz