Reklamujte své oblečení a podpořte tak důstojnou mzdu

Spotřebitelé mají ode dneška možnost interaktivní formou apelovat na oděvní firmy, aby platily dělníkům a dělnicím ve svém dodavatelském řetězci důstojnou mzdu (1). Mohou jim jednoduše poslat zpět tričko nebo kalhoty, které si u nich koupili. Samozřejmě pouze virtuálně, a to díky interaktivnímu webu, který právě dnes spustila mezinárodní platforma Clean Clothes Campain (CCC), včetně její partnerské organizace Clean Clothes ČR. Kampaň poběží až do 12. října, kdy v Bruselu proběhne fórum za důstojnou mzdu Living Wage Now.

„V rámci kampaně navrhujeme evropským spotřebitelům, aby virtuálně reklamovali a poslali oblečení zpět značce kvůli vadě zboží, a tak požadovali důstojnou mzdu. Je zkrátka na čase začít vyplácet všem dělníkům a dělnicím důstojnou mzdu. V uplynulých dvou letech podepsalo výzvu přes 110 000 spotřebitelů,“ uvádí zástupce CCC v ČR Petr Mareš z organizace NaZemi.

Dělníci a dělnice v globálním průmyslu, v asijských zemích i v Evropě, poctivě pracují, aby si vydělali na důstojný život. Jejich mzdy jim to však bohužel stále nedovolí. Kambodžská dělnice z oděvní továrny se svěřila: „Můj plat nestačí ani na pokrytí základních potřeb mé rodiny, a proto jsem si musela půjčit od našeho pronajímatele. Dlužím mu 50 dolarů s úrokem 10 dolarů za každý měsíc. Vlastně jsem schopná každý měsíc splatit jen ten úrok. Když bych najednou onemocněla, nebudu mít peníze ani na doktora.“

Petr Mareš z organizace NaZemi k tomu dodává: „Současné nastavení minimálních mezd v jednotlivých dodavatelských zemích neumožňuje dělnicím vymanit se z chudoby a zajistit svým dětem lepší budoucnost. Pracující požadují vyšší mzdy více než deset let. Stávkují a vyzývají oděvní značky, pro které šijí, aby dodržovaly lidská práva a pomohly jim zabezpečit důstojný život. Oděvní společnosti sice o důstojné mzdě diskutují, ale zatím bohužel nenabídly žádné konkrétní návrhy, jak ji ve svých dodavatelských řetězcích zajistit.“

Rozdíl mezi důstojnou a minimální mzdou je například v Bangladéši opravdu velký (2). Minimální mzda je zde na úrovni 19 % mzdy důstojné, dělnice by tak musela pracovat 26 hodin, sedm dní v týdnu, aby na důstojnou mzdu dosáhla. V Indonésii minimální mzda činí 31 % mzdy důstojné a v Kambodži představuje 35 %.

Vyvrcholením kampaně za důstojnou mzdu, která žádá spotřebitele o podporu, je fórum Living Wage Now. To bude probíhat od 12. do 14. října 2015 v Bruselu. V rámci fóra CCC společně s aliancí Asia Floor Wage (3) znovu vyzve oděvní značky a politické představitele Evropské unie k diskuzi nad dalšími konkrétními kroky, které by vedly k respektování lidských práv pracujících. Konkrétně například k diskuzi nad mechanismy a způsoby implementace důstojné mzdy do praxe.

Platforma CCC od roku 2013 požaduje vyplácení důstojné mzdy v dodavatelských řetězcích a intenzivně podporuje dělníky a dělnice v oděvním průmyslu, kteří o ni usilují. Přispěla k rozšíření povědomí o tématu důstojné mzdy mezi evropskými spotřebiteli a dlouhodobě také vyzývá oděvní společnosti, aby představily důvěryhodné nástroje, které stávající problémy mohou vyřešit. Aktivně komunikuje i s politickými představiteli, aby převzali iniciativu a navrhli rámec řešení, která zajistí respektování práva na důstojnou mzdu a následně i její podporu.

V České republice se dané problematice věnují nevládní organizace NaZemiEkumenická akademie, které společně tvoří platformu Clean Clothes ČR. Novinky z oblasti pracovních podmínek v oděvním průmyslu můžete sledovat na stránkách www.usilitonanas.cz či na facebooku Ušili to na nás. Reklamovat tričko vybrané značce můžete zde.

POZNÁMKY:

(1)   Důstojnou mzdu (living wage) by si dělníci a dělnice měli vydělat za běžný 48hodinový pracovní týden bez přesčasů. Tato mzda by jim měla umožnit žít důstojně čili mít dostatek prostředků na jídlo, nájem, zdravotní péči a vzdělání. A rovněž mít možnost si malou část peněz uspořit na nepředvídatelné výdaje. Důstojná mzda by měla pokrýt životní potřeby celé rodiny.

Výpočet důstojné mzdy:

V Asii je v oděvním průmyslu zaměstnáno více než 15 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že produkce z této oblasti představuje 60 % celosvětové výroby oděvů, využívá se při výpočtu důstojné mzdy metodika organizace Asia Floor Wage Alliance.

(2)   O rozdílu mezi minimální a důstojnou mzdou nebo o tom, jak se důstojná mzda vypočítává,si můžete přečíst ve stručném infolistu či na webových stránkách organizace NaZemi: www.nazemi.cz/dustojnamzda.

(3)   Asia Floor Wage Alliance je mezinárodní aliance odborů a aktivistů za pracovní práva, kteří společně usilují o to, aby pracovníkům v oděvním průmyslu byla vyplácena důstojná mzda.

Tiskovou zprávu k tomuto tématu si můžete stáhnout zde.