Ke stažení

Cyklus Jinýma očima: Očima hraček

S čím jste si kdy hráli? Kde se berou hračky? Jak je vůbec možné, že si umíme hrát? Manuál umožní učiteli samostatné vedení devadesáti minutového programu Očima hraček, v němž žáci poznávají sami sebe i své spolužáky. Spolužáci společně vzpomínají, s čím si kdy hráli, podívají se, s čím si hrají děti v jiných zemích. A propátrají rozmanité způsoby, jak může vzniknout […]

Více

Cyklus Jinýma očima: Jinými dveřmi

Jak chutná kumys? Jak bydlí lidé v Indonésii? A jaké poklady skrývá český panelák? Manuál obsahuje metodiku k výukovému programu Jinými dveřmi, který poukazuje na rozmanitosti obydlí a otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. Obsahuje tematický úvod pro pedagogy, podrobnou metodiku, pracovní listy a CD s fotografiemi domů a obydlí z různých zemí světa. Aktivity jsou určeny pro děti ve věku 11 až 13 […]

Více

Svět do všech předmětů

Není třeba chodit daleko. Globální rozměr můžeme najít v běžné náplni mnoha předmětů. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které to umožňují. Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. […]

Více

Global Issues in the ELT Classroom

30 vypracovaných plánů hodin pro úrovně angličtiny mírně, středně pokročilí a pokročilí studenti. Určeno pro učitele a lektory. Materiál je celý v anglickém jazyce. Dostupný na CD nebo v tištěné podobě. Publikace získala mezinárodní cenu Britské rady (British Councill) ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation Cena: 350 Kč (CD), 500 Kč (kniha) Ke stažení: Aktivita Hunger (PDF 80 KB) […]

Více

Svět v nákupním košíku

Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země. Jednotlivé příklady problematického vlivu spotřeby na rozvojové země jsou tu představeny v kontextu právě té naší spotřeby – jak moje ranní káva a každodenní čištění zubů souvisí s kácením pralesů v Chile či s chudobou ve Vietnamu? Publikace představuje příběhy lidí a oblastí na Zemi, jež jsou nějakým způsobem ovlivněny spotřebou zboží. Naše spotřeba, ač se odehrává […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Jak být out a zůstat in? Skutečná cena naší image

Jaká je skutečná cena naší image? Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Manuál k vzdělávacímu programu obsahuje metodiku a informační materiály. Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří „chodí ven“. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích

Všimli jste si někdy, s kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Víte, jak vznikla Coca-Cola a proč má Santa červenou čepici? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? A je externalita sprosté slovo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si studenti uvědomí sílu a vliv obchodních značek a současně získají představu o velikosti […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů

Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). Aktivity jsou určeny pro 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ. Příručku si […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Šaty dělají člověka… A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu

Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům

Kolik znáte banánových značek? A kolik druhů banánů? Jak se žije postřikovačům banánů? A jak v banánové republice? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Různorodost banánů je cestou k poznání rozmanitosti způsobů života v různých koutech světa. Studenti zkoumají, co pesticidy znamenají pro banánovníky a jejich pěstitele a také komu co přináší obchod s banány. Navrhnou, jaký by měl být sociálně, ekonomicky a environmentálně […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod

Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně „silný kafe“? Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Káva pro chvíle pohody? Jak pro koho… Úvodní hra názorně ukáže existenci nerovností v celosvětovém rozdělení bohatství a naznačí souvislost […]

Více