Globální cíle udržitelného rozvoje – 17 aktivit k 17 cílům

Cílem příručky a jednotlivých vzdělávacích karet je seznámit děti a mladé lidi s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svém blízkém i v širším okolí.

Na každé kartičce najdete vzdělávací aktivitu. Kartičky jsou primárně určené skautům a skautkám, ale jsou dobře využitelné pro všechny vzdělavatele pracující s mládeží. Aktivity jim pomohou zkoušet a učit se nové věci,  pochopit, co to znamená být aktivní a zodpovědný/á občan/ka, zjistit, jak mohou být prospěšní/é vlastním komunitám i světu. Podívají se rovněž díky nim na problémy z jiného úhlu pohledu a budou si moci vytvořit vlastní názory i na to, jak to máme my.

Příručku vydal Junák – český skaut ve spolupráci s NaZemi v roce 2016.

Příručku si můžete zdarma stáhnout (PDF 8,7 MB)

Cíl 1 – Vymýtit chudobu (PDF 8,7 MB)
Cíl 2 – Vymýtit hlad (PDF 4,6 MB)
Cíl 3 – Dobré zdraví a kvalita života (PDF 3,1 MB)
Cíl 4 – Kvalitní vzdělání (PDF 5,6 MB)
Cíl 5 – Genderová rovnost (PDF 6,7 MB)
Cíl 6 – Čistá voda a sanitační zařízení (PDF 4,7 MB)
Cíl 7 – Dostupná a čistá energie (PDF 6,9 MB)
Cíl 8 – Důstojná práce a ekonomický růst (PDF 6,6 MB)
Cíl 9 – Industrializace, inovace a infrastruktura (PDF 1 MB)
Cíl 10 – Omezení rovnosti (PDF 8,7 MB)
Cíl 11 – Udržitelná města a komunity (PDF 5,7 MB)
Pracovní list k cíli 11 (PDF 1,6 MB)
Cíl 12 – Zodpovědná spotřeba a výroba (PDF 4,2 MB)
Cíl 13 – Boj proti změnám klimatu (PDF 1,1 MB)
Cíl 14 – Život pod hladinou (PDF 2,7 MB)
Cíl 15 – Život na souši (PDF 1,1 MB)
Cíl 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce (PDF 4 MB)
Cíl 17 – Partnerství pro udržitelný rozvoj (PDF 3,6 MB)