Svět do všech předmětů

Není třeba chodit daleko. Globální rozměr můžeme najít v běžné náplni mnoha předmětů. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které to umožňují.

Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce.

Svět do všech předmětů – globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia je vydána ve spolupráci s organizací ARPOK.

Cena: 250 Kč (kniha + CD)

Ke stažení:

Aktivita Spravedlivá cena (PDF 1,6 MB)
Aktivita ČR pomáhá (PDF 1,1 MB)
Aktivita Moje přání (PDF 1,1 MB)
Aktivita Můj míč (PDF 1 MB)
Předmluva (PDF 1 MB)
Přehled aktivit podle vzdělávacích oblastí (PDF 1 MB)
Aktivita Zambijský školák (PDF 1,3 MB)