Jak funguje globální vzdělávání na Fairtradových školách?

Školy, které chtějí získat status Fairtradová škola musí naplnit několik kritérií, jedním z nichž je začlenění globálního vzdělávání do výuky a života školy. A protože NaZemi tuto kampaň koordinuje tak nás zajímalo, jak globální vzdělávání v zapojených školách funguje. Cílem bylo jednak získat informace a zpětnou vazbu od zapojených škol, ale také konkrétní tipy a inspirace, které by mohly být užitečné pro školy mezi sebou navzájem.

„Jako pedagogové vnímáme nutnost upozorňovat na situaci v celém světě, vliv našeho chování na ostatní části světa. Zapojení studenti oceňují společně strávený čas, je fajn otevírat témata, na které při běžné výuce nemáme tolik času.“ 

ZŠ a MŠ Kukleny, Hradec Králové

Informace jsme získali z dotazníku, který byl zaslán na celkem 30 škol (ZŠ, SŠ, žadatelé i držitelé titulu) a z následných telefonických rozhovorů s koordinátory a koordinátorkami řídicích skupin. Dotazník vyplnilo celkem 21 škol, s osmi z nich byl poté realizován rozhovor. Ze získaných informací jsme poté vygenerovali čtyři oblasti. U každé z nich najdete shrnutí a doporučení, která mohou být inspirací pro vaši práci. Více informací o kampani Fairtradové školy najdete zde.

Shrnutí, jak funguje globální vzdělávání na Fairtradových školách naleznete v pdf zde.