Lze to dělat lépe: pozitivní příklady z obuvnického průmyslu

Jak zlepšit pracovní podmínky v celém svém dodavatelském řetězci? To mohou najít obuvnické společnosti v námi vydané studii How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry. Inspirovat se mohou příklady značek jako Ethletic, Veja, Sole Rebels, Nisolo či Po Zu, které usilují o etický přístup. Zpráva obsahuje konkrétní doporučení pro všechny, kteří chtějí při výrobě svého zboží dbát na pracovní a potažmo i lidská práva.

Studie je rozdělena do pěti klíčových oblastí: zlepšování pracovních podmínek dělníků a dělnic (mzda, přesčasy, pracovní prostředí), ochrana jejich zdraví a bezpečnost na pracovišti, podpora svobody sdružování (možnost zakládat svobodné odbory), ochrana životního prostředí (včetně problematiky využívání toxických látek, znečištění vody, nakládání s odpady) a transparentnost dodavatelského řetězce (nezávislé audity, zveřejňování míst výroby).

Ve studii se objevuje pohled jak samotných značek, tak i neziskového sektoru či multistakeholderových iniciativ (zahrnují jak firmy, tak i neziskové organizace, v některých případech i odbory a politiky). Obsaženy jsou i příklady certifikací, přičemž nejvíce jsou oceňovány ty, které řeší nejen ekologické, ale i sociální dopady výroby. Zmiňovány jsou certifikační systémy jako Bluesign, Higgs Index, IVN.

Zhodnocení certifikací a jaký mají význam

Jak mohou certifikace přispět ke zlepšení podmínek v obuvnickém a kožedělném průmyslu ukazuje rovněž další výzkumná zpráva, kterou jsme právě vydali, s názvem Still much to do. A report on the ecological and social labelling of footwear and leather. Zapojení do certifikačního systému může být pro firmu jedním z transparentních kroků, kterým dá spotřebitelům jasně najevo svůj zájem o podmínky lidí vyrábějících jejich zboží či o ochranu přírody.

Ukázalo se, že většina z námi zkoumaných certifikátů dbá pouze na environmentální dopady výroby. S ohledem na ně se nejlépe umístily certifikáty Blauer Engel, Austrian Ecolabel on Shoes, IVN Naturleder a Nordic Swan, které odmítají používání nebezpečných chemikálií a těžkých kovů. S výjimkou Austrian Ecolabel on Shoes mají však všechny certifikační systémy slabá sociální kritéria. EU Ecolabel, Nordic Swan a IVN Naturleder odkazují v této souvislosti pouze na příslušné úmluvy EU.

Do srovnání byly zahrnuty také tři české certifikáty, a to Žirafa řešící dětskou obuv, Ekologicky šetrný výrobekČeská kvalita. Označení Žirafa neřeší vůbec žádná ekologická ani sociální kritéria, jen zdravotní nezávadnost obuvi pro spotřebitele. Žádná sociální kritéria neřeší ani certifikát Česká kvalita a Ekologicky šetrný výrobek. Posledně jmenovaný certifikát přitom můžeme najít na více než 400 produktech od více než 90 firem. Co se týče environmentálních kritérií získala Česká kvalita 3 plusové body a Ekologicky šetrný výrobek 11 bodů z 18 možných.

„Pět z 12 zkoumaných certifikací neřeší vůbec žádná sociální kritéria. Pracovní podmínky lidí vyrábějících naše zboží se však dostávají stále více do popředí a zvyšuje se i povědomí spotřebitelů a spotřebitelek a jejich poptávka po etickém zboží. To vše by pro firmy mělo být signálem, aby usilovaly o takové certifikace, které řeší jak ekologická, tak i sociální kritéria,“ uvedl ke zprávě Petr Mareš, který se  v NaZemi věnuje odpovědnosti firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce.

Souhrn ze studie How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry najdete zde.

Celou studii How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry naleznete tady.

Zprávu Still much to do. A report on the ecological and social labelling of footwear and leather si můžete stáhnout zde.

Líbí se vám, co děláme? Podpořte naši činnost!: Chci podpořit