Oběti Rana Plaza mohou být konečně plně odškodněny!

Koordinační výbor Rana Plaza Arrangment (RPA) v pondělí 8. června oznámil, že ve fondu pro oběti a pozůstalé z doposud největší tragédie v historii oděvního průmyslu je konečně dostatečné množství finančních prostředků potřebných ke kompenzacím. V rámci Clean Clothes Campaign (CCC) se nám po dvouleté kampani podařilo přimět firmy k tomu, aby zaplatily do zmiňovaného fondu. Nemalou zásluhu na úspěchu máte i vy, kteří jste nás celou dobu v našem úsilí podporovali. Děkujeme!

Kampaň CCC byla odstartována bezprostředně po katastrofě v dubnu 2013 a požadovala po oděvních společnostech, aby urychleně poskytly finanční prostředky potřebné k férovému odškodnění obětí.

V lednu 2014 byl Mezinárodní organizací práce (MOP) ustanoven fond (Rana Plaza Donors Trust Fund), který měl zajistit odškodnění pro zraněné, jejich rodiny i rodiny pozůstalých. V listopadu 2014 koordinační výbor RPA oznámil, že k plnému odškodnění přibližně 5 000 případů je ve fondu nutné nashromáždit 30 milionů USD. Neochota řady oděvních společností přímo spojených s výrobou ve zříceném továrním komplexu ale doposud komplikovala dostatečné a včasné vyplácení kompenzací poškozeným.

V průběhu posledních dvou let více než milion spotřebitelů z celého světa podpořil veřejné akce a podepsal petice požadující přijetí odpovědnosti oděvními společnostmi, jejichž produkty byly vyráběny v jedné z pěti továren zříceného komplexu Rana Plaza v bangladéšské Dháce. Přestože zmíněné aktivity přiměly řadu společností přispět do fondu ještě před druhým výročím tragédie, 24. dubna 2015 ve fondu stále chybělo 2,4 milionu USD. Vytyčeného cíle 30 milionů USD se podařilo dosáhnout až díky vysokému anonymnímu příspěvku v posledních dnech.

Ineke Zeldenrust ze CCC současnou situaci shrnuje následovně: „Na tento den se čekalo opravdu dlouho. Všechny rodiny, které tragédie zasáhla, konečně dostanou to, co jim po právu náleží. Z hlediska spravedlnosti jde o významnou událost, která by nebyla možná bez občanské podpory napříč celou Evropou. Společně jsme opět dokázali, že evropským spotřebitelům nejsou lhostejné životy dělnic, které pro ně šijí oblečení, a že díky aktivnímu přístupu lze leccos změnit.“

Společně se CCC budeme i nadále podporovat oprávněné požadavky, které reagují na neodpovědnost oděvních společností a které v současnosti RPA nezahrnuje. Dále budeme požadovat zavedení takových opatření, která v budoucnosti zajistí okamžitou podporu dělnicím a dělníkům v případě podobných tragédií.

Jedním z nástrojů je například nová iniciativa MOP v Bangladéši, která pomůže vyvinout národní program pro 4 miliony pracujících v oděvním průmyslu zaměřený na kompenzaci pracovních úrazů. Podstatná bude i aktivita evropských politiků. Ta by měla přinést efektivnější regulaci, která zajistí v budoucnosti skutečnou odpovědnost značek i prodejců oděvů za podmínky výroby.

„Je to opravdu ohromný úspěch,“ říká Ineke Zeldenrust ze CCC, ale dodává: „Značkám, které dohromady dosahují zisku 20 miliard dolarů ročně, trvalo i přes značný veřejný tlak více než dva roky, než vložily do fondu 30 milionů. Příliš dlouhá doba nutná k naplnění fondu je obžalobou jejich přístupu ke společenské odpovědnosti založené na dobrovolnosti. Nyní se musíme soustředit na možnosti, které v budoucnosti zajistí samozřejmou nápravu. Ne až tu vynucenou veřejným pobouřením.“