Poznej své boty

V obuvnickém průmyslu jsou typické extrémně nízké mzdy a nebezpečné pracovní podmínky. Běžná je dětská práce a tzv. domácí práce. Pracovníkům a pracovnicím v koželužnách hrozí vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněními kůže.

Účastníci/ice prozkoumají, kolik práce se skrývá za výrobou jejich bot a s jakými problémy se potýkají dělníci a dělnice při jejich výrobě (vč. zpracování kůže). Uvědomí si provázanost svého nákupního chování a pracovních podmínek dělníků a dělnic a navrhnou, co mohou sami udělat pro zlepšení pracovních podmínek.

>> Metodika ke stažení