Koherence politik: co přinesou prdící krávy

V globalizovaném světě souvisí vše se vším a efekt motýlích křídel funguje více než kdykoli dříve. A je tak často náročné odhadnout, jaké naše chování má vliv na okolní svět. Vy si například koupíte krávu, ta si pšoukne a zrovna tento pšouk bude poslední kapkou, která zvýší hladinu skleníkových plynů v atmosféře na úroveň, kdy na Sibiři roztaje permafrost zrovna tak akorát, aby roztály i staré zmrzlé viry neznámé choroby a ta choroba vyhubí lidstvo. Anebo si koupíte tu stejnou krávu, začne vás bavit pasení krav, pořídíte si jich víc, založíte si biofarmu a jak si tak na ní budete v poklidu pást ty krávy a ony si tam budou v poklidu prdět, napadne vás způsob, jak zachytávat skleníkové plyny z jejich větrů. Začnete to dělat, ono se to rozšíří do celého světa a pak se to aplikuje i na jiné zdroje emisí. Zastavíte růst emisí ve světě a zachráníte miliony lidí a zvířat, které by jinak zemřely v důsledku klimatických katastrof. Prostě nevíte.

A podobné neočekávané efekty se dějí i ve světě politiky. Podaří se vám omezit chudobu v chudých zemích, jenže nárůst bohatsví tamních lidí zvýší jejich emise, protože si koupí auta, začnou jíst maso a létat na dovolenou. A emise posílí klimatickou změnu a ta zase ty stejné lidi zasáhne negativně. Anebo chcete podpořit lokální zemědělce a omezit emise z mezikontinentální přepravy potravin, tak uvalíte clo na dovoz exotického ovoce. A chudí ekvádorští rolníci, kteří pěstovali Vaše banány, tak přijdou o práci. A aby se uživili, tak vykácí kus pralesa (čímž přispějí k erozi půdy, růstu emisí, omezení biodiverzity) a začnou tam chovat ten prdící skot. 

Situacím, kdy opatření, které má za cíl napáchat nějaké dobro, ale oklikou škodí, se říká nesoulad neboli nekoherence politik. Tento nesoulad vzniká často například právě mezi rozvojovou politikou (dejme tomu, že podporujete rozvoj efektivního pěstování růží v Keni a snažíte se tak omezit chudobu) a obchodní politikou (uvalíte clo na dovoz z růží v Keni a zabráníte tak keňským růžím uplatnit se na vašem trhu). 

Nekoherentní politky jsou poměrně častá věc vzhledem k obří komplexitě světa a vzhledem k tomu, že jednotlivé části legislativy připravují různí lidé s různými cíly a hodnotami v různých částech veřejné správy, které spolu nemusí vždy efektivně komunikovat a slaďovat se.

Tyto nesoulady je třeba hledat a vymýšlet a realizovat sladění našich cílů a politik. A právě proto NaZemi vede evropský projekt Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj. Co a jak přesně v něm děláme, abychom si poradili s tím skotem, se dočetete zde