Jenom nedodržené sliby: Společnost Levi’s odepírá spravedlnost nezákonně propuštěným zaměstnancům v Turecku

Po závažném případu potlačení odborů v dodavatelské továrně firmy Levi’s Özak Tekstil v Şanlıurfa v Turecku koncem roku 2023 společnost Levi’s slibovala, že bude dodržovat práva zaměstnanců na svobodu sdružování, které ale v následujících měsících nedodržela. V reakci na právě zveřejněný nový výzkum porušování práv zaměstnanců obnovuje Clean Clothes Campaign, které jsme součástí, svou výzvu společnosti Levi’s, aby dostála svým dřívějším slibům a chránila právo svých zaměstnanců na svobodné sdružování.

 

Clean Clothes Campaign (CCC) se připojuje k tureckému odborovému svazu BİRTEK-SEN a vyzývá vedení společností Levi’s a Özak/Kübrateks, jakož i další odběratele, kteří odebírají zboží od skupiny Özak, aby okamžitě nabídli všem propuštěným pracovníkům bezpodmínečné a kolektivní obnovení jejich dosavadních pracovních pozic, včetně úhrady mzdových ztrát vzniklých od data propuštění do data jejich návratu do práce. Dále požadujeme, aby pracovníkům, kteří se rozhodnou tuto nabídku nepřijmout, bylo vyplaceno „odborové odškodnění“ podle tureckých zákonů.

Stovky pracovníků vyrábějících džíny pro společnost Levi Strauss v Şanlıurfa na jihovýchodě Turecka zahájily 27. listopadu loňského roku stávku kvůli porušování jejich práva na svobodu sdružování. Stávka následovala po propuštění mladé dělnice, která byla aktivistkou Jednotného odborového svazu pracovníků textilního, tkalcovského a kožedělného průmyslu (BİRTEK-SEN). Do poloviny prosince 2023 se k odborové organizaci BİRTEK-SEN přihlásilo 600 pracovníků ze 768 zaměstnanců továrny, kterou vlastní velký konglomerát Özak Global.

Organizační úsilí BİRTEK-SEN se setkalo s výhružkami a zastrašováním, zaměřeným zejména na pracovnice. Namísto respektování práva pracovníků založit odborovou organizaci a vstoupit do ní podle vlastního výběru si odborová organizace, kterou vedení Özaku upřednostňovalo, předvolávala pracovnice do své kanceláře a vyhrožovala jim, že jejich manželům a rodinám sdělí, že se vstupem do BİRTEK-SEN chovají nemorálně. Po několika dnech pokojné stávky vyzvali zaměstnanci k mezinárodní solidaritě. Vláda v Şanlıurfě vyslala militarizované provinční bezpečnostní síly (četnictvo) – dělníci byli rozháněni slzným plynem, biti, postříkáni pepřovým sprejem a zadrženi.

Jako jediný odběratel v továrně měla společnost Levi’s vynikající pozici pro zajištění rychlého a pozitivního řešení, a proto se na ni obrátily jak odbory, tak organizace v síti CCC. Poté, co byla společnost Levi’s o případu informována, slíbila, že jej prošetří, ale mezitím vedení Özaku ukončilo stávku 400 pracovníků.

Koncem prosince společnost Levi’s sdělila CCC, že „vyzvala k řádné nápravě pro pracovnici, která byla v listopadu neoprávněně propuštěna, a důrazně vyjádřila [svou] podporu zákonnému vyjádření hlasu pracovníků a právu pracovníků na svobodu sdružování“. Společnost Levi’s ujistila, že „sdělila [vedení], že propuštění pracovníků, které [důrazně] nedoporučila, je porušením [jejího] Kodexu chování pro dodavatele s nulovou tolerancí, a vyzvala je, aby propuštěné pracovníky znovu přijali do zaměstnání“. Společnost Levi’s dodala: „Pokud nebudou souhlasit s tím, že se podřídí, budeme nuceni podniknout příslušné další kroky k prosazení práv pracovníků, veřejně oznámit náš postoj a ochránit naše podnikání.“ Navzdory tomuto slibu by společnost Levi’s nakonec nic takového neudělala.

Jak se dnes dozvídáme z nové zprávy, kterou zveřejnila organizace Worker Rights Consortium (WRC), nezávislá organizace zabývající se vyšetřováním porušování práv pracovníků, společnost Levi’s svůj slib nikdy nesplnila a výrobu v továrně nezastavila, přestože dříve různým zúčastněným skupinám sdělila, že výrobu ukončí. Po celou dobu mohla společnost Levi’s trvat na tom, aby vedení továrny znovu přijalo propuštěné pracovníky, ale místo toho umožnila společnosti Özak Global, která mezitím změnila smlouvy všech pracovníků na svou dceřinou společnost Kübrateks, aby najala nové pracovníky, a diskriminaci členů BİRTEK-SEN. Opakované telefonáty do Levi’s se setkaly s nulovou odezvou. BİRTEK-SEN informoval Clean Clothes Campaign, že vedení továrny nejméně 50 propuštěným pracovníkům výslovně sdělilo, že mohou být znovu přijati do zaměstnání pouze v případě, že vystoupí z BİRTEK-SEN a nebudou se nadále podílet na jeho aktivitách.

Jak je uvedeno ve zprávě, vedení továrny krátce po hromadném propouštění předložilo pracovníkům dokument, v němž se vzdali práva na znovupřijetí do zaměstnání a na odborové kompenzace, aby mohli dostat odstupné, což většina propuštěných pracovníků podepsala z nouze a ze zoufalství. Skutečnost, že tento dokument podepsali, nevylučuje oprávněnost požadavku členů BİRTEK-SEN na znovupřijetí do zaměstnání a odborové odškodnění, ani neomezuje možnost společnosti Levi’s trvat na těchto opatřeních v souladu s hodnotami stanovenými v jejím vlastním kodexu chování.

„Společnost Levi’s nejenže zcela opomněla přijmout jakákoli opatření k řešení závažného porušování lidských práv, ale také zcela ignoruje svá vlastní zjištění a závěry týkající se tohoto porušování,“ říká Ineke Zeldenrust z mezinárodní kanceláře CCC. „Jako odběratel, který odebírá 100 % objemu výroby v této továrně, měla společnost Levi’s všechny důkazy a všechny páky k tomu, aby zajistila, že bude respektováno právo zaměstnanců svobodně založit odbory a vstoupit do nich podle své volby, což je jedno ze základních lidských práv, ale rozhodla se sedět se založenýma rukama a nechat zvítězit bezpráví,“ dodává Zeldenrust.

Poslední tvrzení společnosti Levi’s zní, že s Özakem/Kubrateksem nadále spolupracuje „podmíněně za předpokladu, že vedení společnosti splní podrobný plán nápravy, který se týká svobody sdružování, pracovní doby a bezpečnosti a ochrany zdraví“. Clean Clothes Campaign tento plán nápravy neviděla, ale vzhledem k předchozímu prohlášení společnosti Levi’s o „nulové toleranci porušování“ a vzhledem k důkazům uvedeným ve zprávě WRC je plné obnovení práce propuštěných pracovníků jediným reálným výsledkem věrohodného plánu nápravy.

Nelze podceňovat mrazivý účinek, který má toto popírání práv pracovníků na celkové klima pro organizování nezávislých pracovníků v oblasti a vůči společnosti BİRTEK-SEN. Pracovníkům byl vyslán jasný vzkaz: uplatněte své právo na svobodu sdružování a budete potrestáni. Značky mohou lidem tvrdit, že budou respektovat vaše práva, ale je to lež.

Funda Bakış, jedna z vedoucích pracovníků, říká: „Využili jsme svého ústavního práva zvolit si odbory, abychom usilovali o lepší pracovní podmínky, a stali jsme se členy BİRTEK-SEN. Čtyři sta pracovníků bylo za využití tohoto práva propuštěno. Vyrábíme zde pro společnost Levi’s. Přestože jsme se od prvního dne obrátili na Levi’s a žádali o podporu, Levi’s neudělala nic. Vyzýváme všechny spotřebitele, kteří nosí Levi’s, aby podpořili náš případ a požadovali, aby Levis respektoval naše práva.“

S žádostí o podporu byli kontaktováni i další odběratelé ze společnosti Özak Global, která v Türkiye provozuje několik závodů, včetně Hugo Boss a Inditex, ale bezvýsledně. Díky této zprávě mají nyní tyto značky všechny důkazy o tom, že jejich dodavatel je i nadále zodpovědný za hrubé porušování předpisů a že neřešení, zmírnění a náprava těchto porušení je selháním i povinností náležité péče ze strany značek.

Byli jsme informováni, že jménem BİRTEK-SEN byla dne 24. května 2024 podána Mezinárodní odborovou pracovní skupinou Kolín nad Rýnem (Internationaler gewerkschaftlicher Arbeitskreis Köln, IGAKK) stížnost na společnosti Levi’s, Hugo Boss a Inditex pro porušení jejich povinností podle německého zákona o dodavatelském řetězci, která je v současné době projednávána.

Mehmet Türkmen, předseda odborového svazu BİRTEK-SEN, říká: „Společnost Levi’s je celosvětovým lídrem v oblasti výroby džínsů, jejíž výrobky se prodávají ve více než 50 000 maloobchodních prodejnách ve více než 100 zemích. Společnost Levi’s, která propaguje image, že respektuje práva zaměstnanců všude na světě, kde vyrábí, a že její výrobky nezahrnují vykořisťování, se ve skutečnosti obrátila zády k zaměstnancům Özak Tekstil, kteří se již několik měsíců brání za svá odborová práva a za humánní a důstojné životní podmínky.“