Jak vzdělávat pro život odpovědný k lidem a přírodě? (pozvánka na konferenci)

Chcete přispět ke zlepšení přípravy budoucích učitelů na vysokých školách? Zajímá vás jak u studentů a studentek rozvíjet občanské a sociální kompetence prostřednictvím environmentální výchovy, globálního vzdělávání či vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Zveme vás na konferenci „Na cestě ke vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě“, kterou pořádá Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty UHK. Stane se tak v rámci projektu CIVIS, jehož je NaZemi součástí.

Na konferenci se můžete těšit na prezentaci a diskuzi o tématech učitelského vzdělávání a formování občanských a sociálních kompetencí pro chování odpovědné k lidem a k přírodě. Důležitou součástí konference je rovněž seznámení se s vybranými vzdělávacími metodikami, jež v sobě nesou potenciál pro inovaci obsahu učitelských studijních programů. Tyto metodiky si bude možné na vlastní kůži vyzkoušet v odpoledním programu formou praktických workshopů.

NaZemi na konferenci představí metodiku Global Storylines, díky níž jsou děti na 1. stupni základní školy vtaženy do příběhu, jež se stává dlouhodobou osou výuky. Vytvářejí si prostředí a role v komunitě, před kterou klade příběh problémy a výzvy, jež musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Další metodiky představí Varianty Člověka v tísni – Active Citizens, organizace Tereza – GLOBE – Badatelsky orientovaná výuka SEVER (Středisko ekologické výchovy) – Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Lipka – Venkovní výuka.

Kdo by si neměl nechat konferenci ujít?

Učitelé budoucích učitelů (zejména oborové didaktiky), studenti učitelství všech oborů a specializací a všichni, kdo chtějí přispět ke zlepšení přípravy budoucích učitelů na vysokých školách – tedy hlavně učitelé z praxe a lektoři mimoškolního vzdělávání, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, více se dozvědět o přípravě učitelů a diskutovat o ní.

Kdy a kde se koná?

Konference se koná 29. března 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Pro účast na konferenci se prosím registrujte do 10. března. Vstup na konferenci je zdarma. Podrobnější program konference včetně odkazu na registraci najdete zde.