IgelitART!

Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitArt! vznikla ve spolupráci s britskou organizací RISC a October Gallery a je určená učitelům výtvarné výchovy, ale nejen jim. Hlavním cílem této řady příruček je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy, a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělceChuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a tiskne je ve velkých rozměrech. Jeho tajuplné tisky vznášejícího se igelitu odkazují na zašlou slávu hedvábné stezky. Dnes po stejné trase, ale v opačném směru, putují mimo jiné i odpady a mezi nimi igelitové sáčky a plastové lahve. Kde se odpad bere a kam se ztrácí? Co s tím mohu udělat já a jak mohu výtvarně vyjádřit svůj názor? Toto jsou příklady otázek, na něž s žáky a studenty můžete společně hledat odpovědi.

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60–100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Každý blok je rozdělen na úvodní, hlavní a závěrečnou aktivitu, přičemž hlavní aktivita je vždy výtvarná (např. společné vytváření „igelitového“ moře, fotografování igelitových sáčků, tvorba doplňků z použitých materiálů, malování mapy svého okolí)

Příručku si můžete zdarma stáhnout:

IgelitArt! (PDF 1,2 MB)