Cyklus Svět v nákupním košíku: Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod

Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně „silný kafe“? Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály.

Káva pro chvíle pohody? Jak pro koho…

Úvodní hra názorně ukáže existenci nerovností v celosvětovém rozdělení bohatství a naznačí souvislost s nastavením světového obchodu. V průběhu další aktivity si sami vyzkouší, jaké je to být lidmi a rodinami zapojenými do obchodu s kávou (od sezónních dělníků z Brazílie, přes členy fair trade družstva v Kostarice, až po majitele pražírny v Anglii), což vede k uvědomíni si vzájemné provázanosti lidí na celém světě a výhody i nevýhody plynoucí z jejich pozice ve výrobním a obchodním řetězci. Studenti si tak utvoří představu o fungování a nastavení pravidel světového obchodu i o problémech, které to přináší malým pěstitelům kávy v rozvojových zemích. Prostřednictvím textu a fotografií se studenti seznámí s procesem výroby kávy od kávovníku až po konečný produkt a současně si ujasní rozdíly mezi řetězcem v běžném obchodě a fair trade. Dozvědí se také o možnostech nákupu fair trade výrobků v České republice, přičemž prostor je věnován i dotazům a závěrečné diskuzi.

Aktivity jsou určeny pro 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ.

Příručku si můžete zdarma stáhnout v české i anglické verzi:

Silný kafe – aktualizovaný manuál 2013 (PDF 7,5 MB)
Silný kafe – přílohy (ZIP 51,4 MB)
Silný kafe – fotky (ZIP 7,9 MB) – Fotky kávového řetězce z kolumbijského fair trade družstva OCCCA. Autorkou je Eva Fraňková.
Coffee Way Too Strong. Coffee and (un)fair trade (PDF 13,8 MB)