archiv

Pohodový šatník: wellbeing ekonomika v módním a textilním odvětví
Prosinec 2023

Přinášíme překlad publikace Wellbeing Wardrobe, která teď v češtině vychází pod názvem Pohodový šatník wellbeing ekonomika v módním a textilním odvětví. Publikace reaguje na současné dominantní ekonomické paradigma, které je orientované na nepřetržitý růst HDP a hromadění zisku, a které již není udržitelné. Naše zaměření na růst vyústilo v nebezpečnou změnu klimatu a ztrátu biodiverzity a ohrozilo hranice kritických planetárních mezí, ale přitom nedokázalo […]

Více

Svět v nákupním košíku
Únor 2021

Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země. Jednotlivé příklady problematického vlivu spotřeby na rozvojové země jsou tu představeny v kontextu právě té naší spotřeby – jak moje ranní káva a každodenní čištění zubů souvisí s kácením pralesů v Chile či s chudobou ve Vietnamu? Publikace představuje příběhy lidí a oblastí na Zemi, jež jsou nějakým způsobem ovlivněny spotřebou zboží. Naše spotřeba, ač se odehrává […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Jak být out a zůstat in? Skutečná cena naší image
Únor 2021

Jaká je skutečná cena naší image? Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Manuál k vzdělávacímu programu obsahuje metodiku a informační materiály. Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří „chodí ven“. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje
Únor 2021

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích
Únor 2021

Všimli jste si někdy, s kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Víte, jak vznikla Coca-Cola a proč má Santa červenou čepici? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? A je externalita sprosté slovo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si studenti uvědomí sílu a vliv obchodních značek a současně získají představu o velikosti […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů
Únor 2021

Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). Aktivity jsou určeny pro 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ. Příručku si […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Šaty dělají člověka… A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu
Únor 2021

Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům
Únor 2021

Kolik znáte banánových značek? A kolik druhů banánů? Jak se žije postřikovačům banánů? A jak v banánové republice? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Různorodost banánů je cestou k poznání rozmanitosti způsobů života v různých koutech světa. Studenti zkoumají, co pesticidy znamenají pro banánovníky a jejich pěstitele a také komu co přináší obchod s banány. Navrhnou, jaký by měl být sociálně, ekonomicky a environmentálně […]

Více

Cyklus Svět v nákupním košíku: Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod
Únor 2021

Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně „silný kafe“? Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Káva pro chvíle pohody? Jak pro koho… Úvodní hra názorně ukáže existenci nerovností v celosvětovém rozdělení bohatství a naznačí souvislost […]

Více

Rozšiřující aktivita Hořká statistika
Cyklus Svět v nákupním košíku: Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce
Únor 2021

Jak vlastně vypadá kakaovník? A proč ti, kdo ho pěstují, nikdy neochutnají čokoládu? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují problematiku nerovnosti ve světě. Studenti srovnávají vlastní zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. Analyzují přínosy a rizika dětské práce pro dítě i společnost a hledají, jakým způsobem mohou sami zmírňovat […]

Více