Pohodový šatník: wellbeing ekonomika v módním a textilním odvětví

Přinášíme překlad publikace Wellbeing Wardrobe, která teď v češtině vychází pod názvem Pohodový šatník wellbeing ekonomika v módním a textilním odvětví.

Publikace reaguje na současné dominantní ekonomické paradigma, které je orientované na nepřetržitý růst HDP a hromadění zisku, a které již není udržitelné. Naše zaměření na růst vyústilo v nebezpečnou změnu klimatu a ztrátu biodiverzity a ohrozilo hranice kritických planetárních mezí, ale přitom nedokázalo zajistit stabilní živobytí, adekvátní výživu, přístup ke vzdělání, bydlení, zdravotní péči ani důstojnou práci pro velké procento světové populace. Musíme proto najít novou cestu.

Právě tuto cestu vytyčuje publikace, kterou připravilo 6 autorek z Institutu pro udržitelnou budoucnost (Technická univerzita v Sydney, UTS), Centra pro inovační výzkum (CIRCLE, Lundská univerzita) a Erasmovy univerzity v Rotterdamu.