Prosazujeme nerůst

Potřebujeme vytvořit ekonomický systém umožňující žít dobrý život všem v rámci planetárních limitů. Růstový systém to nedokáže. Proto nerůst.

CO JE NERŮST

Demokratické zmenšení a ustálení výroby a spotřeby v západních zemích s cílem snížit environmentální dopady a společenské nerovnosti a zvýšit kvalitu života.

Nerůst je vizí společnosti, ve které nebude základním organizačním principem zisk a růst, ale uspokojení lidských potřeb v rámci planetárních mezí, péče a dostatek. Zpochybňuje myšlenku, že neustálý hospodářský růst je nezbytný pro lidský blahobyt. Klade důraz na snížení ekonomické výroby a spotřeby v bohatých zemích s cílem dosažení environmentální udržitelnosti, sociální spravedlnosti a lepší kvality života.

JAK PŘISPÍVÁME NAŠÍ VIZI?

Nerůst není o stagnaci, ale o osvobození společnosti od logiky růstu. Je vizí ekonomiky a společnosti, která umožní žít dobrý život všem uvnitř planetárních limitů, tedy společnosti, kde nikdo nemá příliš málo, zatímco jiní mají příliš mnoho. Společnost kvality, ne kvantity. Společnost, která nahradí kvantitativní zaměření a neustálý tlak na vyšší produktivitu a spotřebu a umožní zaměření na kvalitu těch aspektů života, které skutečně zvyšují spokojenost – mezilidské vztahy, volný čas, péče o své zdraví a okolí nebo vyšší míra demokratického zapojení do chodů společnosti. Nerůstová ekonomika tak řeší různé formy „chudoby“ – chudoby volného času, chudoby vztahů nebo chudoby smyslu, kterými dnes trpí i takzvaně bohatí.

Chcete vědět víc? Přečtěte si časté otázky a nedorozumění spojené s nerůstem nebo si rovnou nastudujte celý nový web věnovaný nerůstu: www.nerust.cz

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

NERUST@NAZEMI.CZ


KDO JSME

TADEÁŠ ŽĎÁRSKÝ

Studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a během předchozího studia absolvoval studijní pobyty na University of Oslo v Norsku a Hampshire College v USA a je jedním ze zakladatelů nerůstového týmu v NaZemi. O nerůstu dělá přednášky, píše články, lektoruje workshopy a tvoří vzdělávací materiály, vede Nerůstovou akademii a inicioval vznik České nerůstové pracovní skupiny.

MARTIN ČECH

Absolvent environmentálních studií a mediálních studií a žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě, v rámci studia strávil také semestr na barcelonské Universitat Autònoma de Barcelona. S nerůstovými myšlenkami se seznámil již v Brně, pobyt v Barceloně pak jeho znalosti prohloubil a nakonec se nerůstem zabýval i ve své diplomové práci.
Věnuje se obecně tématu nerůstu, zaměřuje se přitom mimo jiné na problematiku veřejných politik (nepodmíněný základní příjem a služby, záruka pracovního místa, zkracování pracovní doby), otázku práce (perspektivy post-práce a anti-práce) a způsoby legitimizace morálních hodnot v ekonomickém systému (pojetí spravedlnosti, svobody a moci).

ADAM ČAJKA

je jedním ze zakladatelů nerůstového týmu v NaZemi. Dostal se k němu skrze zájem o post-rozvojové přístupy a ekonomické alternativy v globálním Jihu, o kterých v současnosti píše i dizertační práci. Přes 10 let je součástí NaZemi, kde se metodicky i lektorsky podílí na vzdělávání o tématech, která hýbou současným světem, např. globální obchod, spravedlivá transformace nebo nerůst. Vede Nerůstovou akademii a dělá workshopy radikální imaginace. Adam je také facilitátorem a trenérem nenásilné komunikace a rozvjíjí jejich integraci s nerůstovou transformací.

KATARÍNA KOVÁČOVÁ

O nerůstu dělá přednášky a workshopy a má také na starosti PR. Je jednou z autorek metodické brožury pro neformální vzdělavatele a vzdělavatelky Odvaha nerůst. Při práci studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a svůj čas tráví i v klimatickém hnutí, konkrétně v kolektivu Limity jsme my, které se pomocí občanské neposlušnosti usiluje o konec uhlí v ČR a klimatickou spravedlnost.

EVA FRAŇKOVÁ

S nerůstem se potkala už před více než 10 lety, na druhé nerůstové konferenci v Barceloně. Od té doby se snaží o něm učit, psát a diskutovat. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a zároveň spolupracuje s dalšími organizacemi – NaZemi, Trast pro ekonomiku a společnost či RESET: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, působí také v nerůstové pracovní skupině. V souvislosti s nerůstem se zajímavé hlavně o nerůstové podnikání a ekonomické alternativy na místní úrovni.

HELENA ŠKRDLÍKOVÁ

Má vystudované environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého. Je zakladatelkou projektu Czech Zero Waste, ale cítí, že je potřeba se od odpadu přesunout k systémovějším řešením a proto se začíná věnovat nerůstu.