Začnou se žáci učit o globálních problémech pomocí příběhů?

Praha, 23. května – Prozkoumávat v bezpečném prostředí fiktivního příběhu globální témata jakými jsou například světový obchod, vzájemná odlišnost či potravinová bezpečnost. To je směr, který se bude na podzim letošního roku pilotovat ve čtyřech českých školách. Pedagogové těchto škol se již nyní připravují na práci s Global Storylines, metodikou globálních příběhů, která vznikla ve Skotsku. Další školy mají možnost přihlásit se do druhého ročníku, jenž bude spuštěn na konci ledna 2014. Výuku příběhem do českého prostředí uvádí Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

V přístupu storylines jsou žáci vtaženi do příběhu, který v epizodách inscenuje učitel. Příběh vytváří rámec pro dlouhodobou výuku, ve které se propojují prvky projektového vyučování, výuky napříč předměty a aktivní role žáka. To vše má za následek vysokou motivaci pro učení a rozvoj kritického myšlení žáků. „Práce s globálními příběhy rozvíjí schopnost řešit konflitky prostřednictvím dialogu a spolupráce a dodává žákům sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně ovlivňovat věci kolem sebe,“ upřesňuje Eva Malířová z Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, které tento přístup do ČR přináší.

Žáci například vytvářejí imaginární komunitu, která musí řešit výzvy, jimž je vystavována prostřednictvím globálních vlivů, ať už je to nedostatek vody, nebo setkávání kultur. „To, že jsou žáci v roli, jim opravdu pomáhá vcítit se do pocitů člověka, který musel opustit svůj domov z důvodu nedostatku vody. Je to jiné, než kdyby se o tom jen učili,“ doplnila ke Global Storylines učitelka 1. stupně ZŠ ze Skotska, odkud tento přístup pochází.

V České republice se do projektu zatím zapojily čtyři školy z Jihomoravského kraje ZŠ Ostopovice a ZŠ Merhautova z Brna, ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov. Další školy se mohou v případě zájmu přihlásit do druhého ročníku, který bude spuštěn na konci ledna 2014. Přihlašovat se však mohou již nyní.

„Semináře Global Storylines burcují mozek i duši. Rozhodnutí vstoupit do projektu bylo jedno z těch nejlepších, co jsem udělala. Skládám teď program na školu v přírodě pro 4. a 5. ročník –  Robinson Crusoe. Plánuji v celém příběhu během týdne 3x rozhodovací proces,“ uvedla k pilotování storylines učitelka Petra Turečková ze zapojené školy ZŠ Ostopovice.

V Česku se přístup storylines v této podobě doposud na českých školách nevyužívá. Částečně připomíná strukturované drama, řada škol jistě také pracuje s projektovým vyučováním. Storylines přináší možnost tyto věci využít pro dlouhodobou výuku. Vznikl v sedmdesátých letech ve Skotsku a rozšířil se do Skandinávie, Nizozemí, Německa či USA, ale také do zemí kolem Pacifiku.

Na základě zkušeností pilotujících pedagogů chce Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi společně s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno tento přístup přizpůsobit pro české prostředí. Zatím se pilotují čtyři příběhy, které jsou vytvořené na základě skotských zkušeností. „Za tři roky bychom se chtěli v českém prostředí nejen naučit se storylines pracovat, ale také umět vytvářet své vlastní příběhy,“ sdělila Eva Malířová z NaZemi.

Důležitou součástí projektu je výzkum, který realizuje Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU Brno. Jeho cílem je zejména zjistit, jakou podporu učitel potřebuje k rozvinutí kompetencí nutných pro participativní výuku globálních témat. „Myslím si, že jde o dobrý příspěvek ke snahám o změnu přístupu v českém školství, protože směřuje k prosazení partnerských, participativních a inkluzivních směrů ve výuce a pracuje s těmi, kteří mají největší vliv na to, jak vzdělávací praxe vypadá, s učiteli a žáky,“ uvedla k důvodům zapojení se do projektu Lenka Slepičková z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání při PdF MU Brno.

Kontakty:
Eva Malířová, Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, eva.malirova@nazemi.cz, 774 437 377
Lenka Slepičková, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU Brno, lenka.slepickova@gmail.com
Gabriela Štěpánková, tisková mluvčí NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, 776 226 691

Tuto tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.