Seminář Global Storylines: Naše půda, naše plody

Učíte na prvním stupni? Využijte příběh a dramatizaci pro rozvoj životních kompetencí dětí a prohloubení jejich zájmu o jiné lidi a společné problémy! Nabízíme účast na víkendovém semináři v příjemném prostředí u Brna.

  • Jak závisí naše životy na půdě?
  • Jak může dramatizace a práce s příběhem pomoci porozumění globálním souvislostem naší každodennosti a rozvoji kritického myšlení?
  • Jak můžete příběhem posilovat občanskou angažovanost dětí?

I na tyto otázky odpoví interaktivní seminář, který představí způsob práce s Global Storylines na konkrétním příběhu Naše půda, naše plody. Ústředním tématem příběhu je vztah k půdě, k potravinám a k lidem, kteří je pěstují také pro naši spotřebu. Žáci v rolích členů zemědělské komunity musí čelit společně problémům, které před ně příběh klade.

Účastníci semináře projdou příběhem a ilustrativními ukázkami návazných aktivit v rolích žáků, získají tak hlubší vhled do situace malých zemědělců, smyslu spravedlivého obchodu a  problematiky zabírání půdy. Na tuto zkušenost pak pohlédnou z perspektivy učitele v metodických. Vyzkoušejí také si práci s některými dramatickými technikami a zlepší se ve vedení reflexe. Pedagogům přináší také profesní růst díky výměně zkušeností a reflexe společné zkušenosti s dalšími kolegy.

Kdy:  1. – 3. května 2015

Začínáme v pátek 10:00, končíme v neděli v 15:00.

Kde: v Brně, Jezírko – pracoviště Lipky, Brno-Soběšice

Poplatek: 1500 Kč

Poplatek zahrnuje lektorné a ubytování i stravu na zmíněné dny. V případě realizace příběhu na vaší škole na podzim 2015 je seminář zdarma.

Přihlásit se můžete do 24. dubna 2015. Kontaktujte Evu Malířovou na eva.malirova@nazemi.cz či telefonicky na čísle 774437377. 

Více informací o Global Storylines najdete zde.