Minikonference: Jak fungují Global Storylines

Již tři roky učitelé na českých školách pracují s přístupem Global Storylines. Během konference představíme tento pedagogický přístup a budeme spolu s učiteli z pilotních škol sdílet a diskutovat zkušenosti s jeho uplatněním v ČR. 

Jak to vypadá, když se děti ve škole tři měsíce „neučí”?

Jakým způsobem je možné se s malými dětmi bavit o strachu z odlišnosti a o nerovnosti ve světě? 

Jak vést děti k tomu, aby se zajímaly a aktivně podílely na dění v jejich okolí i ve světě?

Během konference se seznámíte s výsledky výzkumu, který sledoval hlavní efekty Global Storylines na žáky, učitele i třídní kolektiv. Jsou to rozvoj participace a autonomie žáků, rozvoj sebevědomí a kritického myšlení a proměny vztahu mezi učiteli a žáky. Společně zformulujeme další možnosti využití přístupu Global Storylines a budeme hledat cesty pro navazující spolupráci. Program bude kombinovat příspěvky v plénu a práci v malých skupinách. Konference je určena také pro zájemce z jiných oblastí – např. pedagogy volného času, lektory zážitkové pedagogy, zástupce neziskových organizací. Pokud máte zájem se zúčastnit, ozvěte se Kristýně Hrubanové na kristyna.hrubanova@nazemi.cz nebo 777 110 434.

Kdy: 27. listopadu 2015, 9:00–15:00

Kde: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno – Galerie RUV (suterén)

Více informací o Global Storylines najdete zde.