Kurz Global Storylines na Pedagogické fakultě MU v Brně

Akreditovali jsme kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogy a pedagožky s názvem Pedagogický přístup Global Storylines jako nástroj pro výuku globálních témat a podporu participativního a inkluzivního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou především učitelé a učitelky 1. stupně ZŠ, ale také 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, pedagogové volného času, učitelé školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení. 

Účastníci a účastnice kurzu získají základní dovednosti pro práci s pedagogickým přístupem Global Storylines, seznámí se s jedním modelovým příběhem, který prožijí v roli, osvojí si základní techniky dramatické výchovy, vedení reflexí a skupinových procesů. Vzhledem k aktuálnosti tématu budeme v rámci kurzu pracovat s příběhem, který se přímo dotýká tématu uprchlictvíklimatické změny

Kurz bude zahájen v říjnu 2016 a proběhne formou 6 setkání (5hodin). 

Během kurzu se:

seznámíte s principy a cíli globálního rozvojového vzdělávání 

zažijete pedagogický přístup Global Storylines na jednom modelovém příběhu, vyzkoušíte si práci v roli 

rozvinete dovednosti ve vedení reflexí a facilitaci skupinových procesů

osvojíte si základní postupy a techniky dramatické výchovy a budete je umět použít v praxi

osvojíte si schopnost flexibilně reagovat na potřeby skupiny a pravidelně reflektovat práci s dětmi i s kolegy

seznámíte se s dalšími příběhy Global Storylines, získáte tipy a podporu pro realizaci příběhu v praxi.

Délka kurzu: 1 semestr

Cena kurzu: 3 900 Kč (snížená cena pro druhého a dalšího učitele ze stejné školy 2 900 Kč)

Termín podání přihlášek: 23. září 2016

Termíny setkání:  14. 10., 21. 10., 18. 11., 25. 11., 9. 12., 16. 12. 2016

Podrobné informace o kurzu a způsobu přihlašování najdete zde