Oděvní průmysl

Oblečení vnímáme jako základní potřebu, ale i jako luxusní zboží. Kde je ale hranice? Oděvní průmysl má dalekosáhlé dopady na společnost i přírodu, a přesto každý rok zase o trochu povyroste. Poptávka spotřebitelů poháněná společenskými normami, dobře cílená reklama a technologie ho ženou stále dál a hlouběji.

Bolesti (nejen) oděvního průmyslu

Problémy, které jsou níže popsané, nejsou doménou pouze oděvního průmyslu, můžeme je pozorovat i v jiných sektorech hospodářství a v jiných oblastech společnosti. Módním průmyslem se zabýváme proto, že v něm máme historicky expertízu, a také proto, že se týká každého z nás. Věříme také, že jeho jednotlivé aspekty nelze vnímat odděleně a spíše než hledat řešení pro jednotlivé problémy se snažíme hledat jejich systémové příčiny.

Nejpalčivější problémy, se kterými se pracující v oděvním průmyslu potýkají: Jak ukazuje případ Rana Plaza, továrny často nesplňují požární ani jiné bezpečnostní standardy, dělníci často nemají ani základní ochranné pomůcky. Pracující v oděvním průmyslu se navíc dlouhodobě potýkají s extrémně nízkými mzdami, které nepokrývají ani základní potřeby, natožpak aby postačovaly k vedení důstojného života.

Časté je i zavírání továren ze dne na den bez jakéhokoliv odškodnění pro pracující, sotva si módní značky najdou výhodnějšího — tedy především levnějšího — dodavatele. Méně známý je fenomén práce z domu, kdy továrny v zemích výroby zadávají zakázky pracujícím v domácnosti, kteří jsou placeni od vyrobeného kusu, a postrádají tak i základní profesní jistoty, na něž se mohou spolehnout klasičtí dělníci.

Na práci v oděvním průmyslu lze nahlížet také jako na problém výrazně zatížený genderovými aspekty. Přibližně osmdesát procent všech pracujících v oděvním průmyslu tvoří ženy. S tím se pojí v průměru o osmnáct procent nižší mzda. Pracujícím matkám se odpírá vybírání mateřské a rodičovské dovolené.

Těžko představitelných rozměrů dosahuje také sexuální obtěžování a násilí na pracovišti. Podle nového výzkumu z Indie má doslova každá dělnice přímou nebo nepřímou zkušenost s genderově podmíněným násilím.

>> Více o bolestech oděvního průmyslu.
>> Aktuální dění: UŠILI TO NA NÁS!

Činnost NaZemi

V říjnu 2014 jsme společně s Ekumenickou akademií vstoupili do Clean Clothes Campaign, vznikla tak česká pobočka Clean Clothes Česká republika. Clean Clothes Campaign bojuje za práva dělnic a dělníků v oděvním průmyslu již více než třicet let. Více o naší činnosti v oblasti pracovního práva a podmínek.