Nerůstový workshop půldenní (4 hodiny)

Součástí workshopu je karetní hra o HDP, která hravým způsobem ukazuje na nedostatky tohoto indikátoru, který se stal cílem a měřítkem společenského pokroku. Později se s účastníky a účastnicemi podíváme na základní předpoklady dvou hlavních strategií řešení dnešních krizí – zeleného růstu a nerůstu. V závěru workshopu je prezentace, která přiblíží různorodou kritiku růstové kapitalistické společnosti a zároveň nastíní vizi nerůstu. Představí základní hodnoty nerůstového přístupu a konkrétní politické návrhy, které mohou společnosti pomoci osvobodit se od logiky nekonečného růstu.

Informace

Cílová skupina: Workshop může být přizpůsoben pro středoškoláky i dospělé.

Časová dotace: 4 hodiny

Cena akce: dohodou