Nerůstový workshop (8 hodin)

Dopoledne se za pomocí zážitkové hry podíváme na fungování světového obchodu, na teorii volného trhu a na jejich důsledky pro rozdělení zdrojů na zemi. Druhá část navazuje karetní hrou o HDP, která hravým způsobem ukazuje na nedostatky tohoto indikátoru, který se stal cílem a měřítkem společenského pokroku. Později prozkoumáme základní předpoklady dvou hlavních strategií řešení dnešních krizí – zeleného růstu a nerůstu. V závěru workshopu je prezentace, která přiblíží různorodou kritiku růstové kapitalistické společnosti a zároveň nastíní vizi nerůstu, základní hodnoty tohoto přístupu a konkrétní politické návrhy, které mohou společnosti pomoci osvobodit se od logiky nekonečného růstu.

Celodenní workshop o nerůstu je možné zaměřit dle potřeb cílové skupiny, např. více na konkrétní příklady už fungujících nerůstových alternativ, či systémové myšlení a teorii změny, tedy na otázku jak se k nerůstové společnosti můžeme přiblížit, či souvislosti mezi patriarchátem a růstovou společností.

Informace

Cílová skupina: Workshop může být přizpůsoben pro středoškoláky i dospělé.

Časová dotace: 8 hodin

Cena akce: dohodou