Generace symbiocén

1 ROK, 8 SETKÁNÍ, 18 ÚČASTNÍKŮ, MNOŽSTVÍ EXPERIMENTŮ

Roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Web Generace symbiocén

Spouštíme Generaci Symbiocén, protože věříme, že doba současného antropocénu (stojící na myšlenkách neomezeného růstu a dominance) spěje k rozpadu, nebo sebedestrukci. Proto chceme hledat a utvářet novou epochu – symbiocén, která bude stát na vzájemné péči a spolupráci.

Naší akademií chceme podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. Bude to možné jedině skrze hledání dialogu – výzvy, které před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit. Pojďme společně hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety.

Chci se přihlásit