Brod/Брод

Udělej krok do Brodu, prostoru pro odpočinek a odvahu

Зробіть крок у Брод, простір для відпочинку та відваги

Get in the Ford, a space for rest and courage

[версія українською мовою нижче]

[English version below]

Staň se součástí vzdělávacího programu Brod pro 20 dospívajících ve věku 15 – 23 let (nejen) z Ukrajiny. Od ledna do listopadu 2024 se zúčastníš 5 víkendových setkání (jednou pojedeme na výlet do Prahy). Víkendová setkání budou provázena kratšími akcemi v Brně a okolí. K dispozici budeš mít buddyho nebo-li parťáka, který tě podpoří v orientaci v Brně i v jeho okolí, ve škole i v možnostech trávení volného času.

Brod nabízí prostor k odpočinku, kde můžeš poznávat místní kulturu, města i přírodu, seznámit se mezi sebou i s místními a dělat to, co tě baví. 

Brod je i prostorem pro odvahu, ve kterém si můžeš zlepšit češtinu, vyjádřit svůj názor a zjistit, jaká jsou tvoje práva. 

Přihlašování stále probíhá. Když vyplňíš přihlášku, ozveme se do tří týdnů.

>>>>>Chci vyplnit přihlášku<<<<

Brod pořádá organizace NaZemi, která už 20 let vzdělává učitele, učitelky, ale i dospívající o globálních problém a zasazuje se o důstojnou práci v ČR i ve světě. Brod vzniká díky finanční podpoře a technické podpoře UNICEF (Dětský fond OSN) v partnerství s Centrum pro cizinci Jihomoravského kraje. Program, ubytování i stravování je zcela zdarma

Kdy a kde budou víkendovky? 

 • 1. víkendovka 12. – 14. ledna (Předkláštěří u Tišnova)
 • 2. víkendovka 1. – 3. března (Předkláštěří u Tišnova)
 • 3. víkendovka 10. – 12. květen (Praha)
 • 4. víkendovka 27. – 29. září (Předkláštěří u Tišnova)
 • 5. víkendovka 15. – 17. listopad (Předkláštěří u Tišnova)

Je to pro tebe? 

 • máš aspoň základy češtiny, rozumíš mluvenému slovu a chceš se v tom zlepšovat? 
 • chceš se v Brně a v jeho okolí cítit víc jako doma a poznávat místní kulturu? 
 • máš chuť odpočívat, ale i odvahu učit se nové věci? 
 • je ti 15 – 23 let?
 • bydlíš v Jihomoravském kraji? 
 • zavážeš se k účasti na 5 víkendovkách? (přednost mají ti, kdo chtějí být na všech víkendovkách)
 • vyplnit přihlášku, ozveme se ti do tří týdnů

>>>>>Chci vyplnit přihlášku<<<<

 

[Українська]

Стань частиною освітньої програми „Брод“ для 20 підлітків віком від 15 до 23 років (не лише) з України. З січня по листопад 2024 року ти маєш можливість прийняти участь у 5 зустрічах на вихідних (один раз ми вирушимо на екскурсію до Праги). Крім основних зустрічей в нашій програмі будуть відбуватися інші події в Брно та його околицях. У тебе буде свій наставник, який допоможе орієнтуватися в Брно та його околицях, в школі, а також у можливостях проведення вільного часу.

„Brod“ надає простір для відпочинку, де ти можеш вивчати культуру, міста та природу, знайомитися як між собою, так і з місцевими мешканцями, і займатися тим, що тобі подобається.

„Brod“ також є простором для відваги, де ти можеш покращити своє володіння чеською мовою, висловлювати свою думку та дізнатися свої права.

Реєструйся!

>>>>Хочу заповнити заявку<<<<

„Brod“ є ініціативою організації NaZemi, яка протягом 20 років надає освіту вчителям та підліткам щодо глобальних проблем і виступає за гідне працевлаштування в Чехії та у всьому світі. „Brod“ створюється за фінансової підтримки UNICEF (Дитячий фонд ООН) у партнерстві з Центром для іммігрантів Південно-Моравського краю. Програма, проживання та харчування повністю безкоштовні.

Коли і де відбудуться зустрічі?

 • 1 зустріч 12-14 січня (Předkláštěří u Tišnova)
 • 2 зустріч 1-3 березня (Předkláštěří u Tišnova)
 • 3 зустріч 10-12 травня (Praha)
 • 4 зустріч 27-29 вересня (Předkláštěří u Tišnova)
 • 5 зустріч 15-17 листопада (Předkláštěří u Tišnova)

Це про тебе?

 • ти маєш хоча б базові знання чеської, розумієш усне мовлення і хочеш її вдосконалити?
 • ти хочеш почувати себе більше як вдома в Брно та його околицях та вивчати місцеву культуру?
 • ти маєш бажання відпочивати, але й достатньо сміливий для вивчення нового?
 • тобі від 15 до 23 років?
 • ти проживаєш в Південно-Моравському краї?
 • ти готовий брати участь у 5 зустрічах на вихідних? (Перевагу надають тим, хто хоче брати участь у всіх)

>>>>>Хочу заповнити заявку<<<<

[English]

Get in the Ford, a space for rest and courage

Become part of the Ford, educational programme for 20 young people aged 15–23 especially (but not only) from Ukraine. From January to November 2024, you will attend 5 weekend sessions (one of them will be a trip to Prague). You will have a buddy or partner to help you find your way around Brno and its surroundings, and navigate the school and leisure activities.

The Ford offers a place to relax, where you can explore the local culture, towns, and nature, get to know each other and the locals, and do what you enjoy.

The Ford is also a space for courage, where you can improve your Czech, express your opinion, and learn about your rights.

Sign up!

>>>>> I want to fill out an application form <<<<

The Ford is organized by NaZemi, an organization that has been educating teachers and young people about global issues and advocating for decent work in the Czech Republic and around the world for over 20 years. The project is realized with financial and technical support from UNICEF (United Nations Children’s Fund) and in partnership with Centre for Foreigners JMK. The programme, accommodation, and meals are free of charge.

When and where will the weekend activities take place?

 • 1st weekend 12–14 January (Předklášteří near Tišnov)
 • 2nd weekend 1–3 March (Předklášteří near Tišnov)
 • 3rd weekend 10–12 May (Prague)
 • 4th weekend 27–29 September (Předklášteří near Tišnov)
 • 5th weekend 15–17 November (Předklášteří near Tišnov)

Is this for you?

 • do you speak at least basic Czech, do you understand the spoken word and want to improve your skills?
 • do you want to feel more at home in Brno and get to know the local culture?
 • do you want to relax but also have the courage to learn new things?
 • are you 15–23 years old?
 • do you live in the South Moravian Region?
 • will you commit to attending five weekends? (preference is given to those who can take part in all the weekend sessions)
 • fill out the application

 

>>> I want to fill out an application form <<<<

 

Projekt je podpořen Centrem pro cizince Jihomoravského kraje a Unicef.

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.