archiv

Generace Symbiocén participuje
Duben 2024

Projekt Generace Symbiocén participuje navazuje na již běžící vzdělávací program Generace symbiocén, v němž rozvíjíme dovednosti pro současný nejistý svět klimatické krize. Projekt nám vzdělávácí program umožňuje inovovat směrem k větší participace účastníků, neboť víme, že pokud má mít skutečný dopad na iniciativu mladých, je potřeba dovednosti spojené s participací a demokratické hodnoty rozvíjet. Projekt prostřednictvím 3 seminářů rozvíjí […]

Více