Generace Symbiocén participuje

Projekt Generace Symbiocén participuje navazuje na již běžící vzdělávací program Generace symbiocén, v němž rozvíjíme dovednosti pro současný nejistý svět klimatické krize. Projekt nám vzdělávácí program umožňuje inovovat směrem k větší participace účastníků, neboť víme, že pokud má mít skutečný dopad na iniciativu mladých, je potřeba dovednosti spojené s participací a demokratické hodnoty rozvíjet. Projekt prostřednictvím 3 seminářů rozvíjí skupinu mladých směrem k aktivní tvorbě demokratické společnosti, osobní resilienci a posílení dovedností s tím spojených.

Projekt tak propojuje témata klimatické občanské iniciativy a participace. Mladí často neznají nástroje, které lze použít, chybí jim odvaha i pocit naděje a znalost postupů při organizaci kolektivu či skupiny. Účastníci sami tematizují, že by rádi porozuměli těmto tématům a osvojili si konkrétní nástroje participace. Klimatickou krizi nelze řešit bez demokratické diskuse na všech úrovních společnosti, která však bude možná pouze pokud k ní povedeme mladé lidi. Současné vzdělávací programy pro mládež též zřídka propojují téma ochrany klimatu a aktivního občanství. Často vedou k individuální zodpovědnosti, nikoli participaci.

Z evaluace prvního ročníku programu Generace Symbiocén víme, že cyklus na sebe navazujících víkendových setkání v bezpečném prostředí stálé skupiny vrstevníků (za podpory odborníků) nabízí prostor pro vlastní vyrovnání se se současnými krizemi a kreativní hledání reakce na ně. Přispívá k politické gramotnosti nastupující generace a je důležitým zdrojem energie a naděje pro dlouhodobou práci směrem k trvale udržitelné společnosti. Věříme, že dlouhodobost a kontinuita programu umožní mladým lidem zkoumat téma klimatické krize v její komplexitě, skutečně si osvojit nástroje participace, vytvářet si informované, dlouhodobé postoje a na jejich základě jednat v duchu demokratických hodnot.