Registrace na Výstavu na stromech 2023 spuštěna!

Výstava na stromech je celorepublikový happening, který probíhá v rámci Týdne důstojné práce. Letos se uskuteční od soboty 7. do soboty 14. října. Uspořádejte výstavu i ve vašem městě! 

Registrace je uzavřena. Nicméně pokud chcete výstavu zorganizovat, napište Martinu Čechovi (martin.cech@nazemi.cz).

Fajront: Konec šichty! O čem to tentokrát bude? 

Vlivem klimatické krize nás čekají změny. Někoho větší, jiné menší. Ale nevyhnou se nikomu. Zásadní proměnu čeká zejména fosilní energetika, která se musí postupně zmenšovat a nakonec úplně opustit, protože kriticky prolamuje stabilitu života, a zejména toho lidského, na Zemi. To se týká nás všech, velmi těsně pak pracujících v těchto sektorech a následně regionů, které jsou na energetický sektor úzce provázány. Na lidské životy taková změna může dopadnout drasticky, proto je žádoucí, aby byla taková transformace spravedlivá. A to není snadné. Jak takovou spravedlivou, sociálně a environmentálně citlivou, transformaci provést? A jak se v tom celém vlastně zorientovat a čím si můžeme být jistí už dnes?

Tím provázíme v naší výstavě, která se věnuje spravedlivé transformaci při změně klimatu. Ta neprobíhá odděleně, ale za stále se měnících podmínek v naší společnosti, jednou z mnoha výzev a proměn je dnes například pokrok v umělé inteligenci. Výstavu proto doprovodí vizuální fotografie vytvořené umělou inteligencí. 

Více informací najdete zde

Těšíme se na spolupráci!