Podzimní a zimní semináře pro vyučující: Novinky i osvědčená kvalita

11. 10. nebo 7. 11. Klima jako kontroverzní téma ve výuce (NOVINKA)

Jak učit o klimatické změně a nezapomínat, že se jedná o kontroverzní téma vzbuzující emoce, nesoulad a vnitřní i mezilidské konflikty? Nabízíme jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…).

24. 10. nebo 24. 11. Klima mezioborově a v souvislostech (NOVINKA)

Jak vzdělávat o tak komplexním tématu, jakým je klimatická změna v rámci úzce zaměřeného předmětu? Nabízíme jednodenní seminář, ve kterém se zaměříme na hlubší společenské příčiny klimatické krize a reflexi vlastní pedagogické praxe.

31. 10. – 1. 11. Vedení diskuzí, tréninková setkání

Cílem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností pro řízení diskuze ve vzdělávacím procesu tak, aby diskuze směřovala ke zkoumání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.

10. 11. Vedení reflexí

Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. Během setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech a s její strukturou (s důrazem na konstruktivistický přístup a model E-U-R). Zaměří se také na odlišení reflexe a zpětné vazby.

21. 11. Principy a nástroje systémového myšlení (NOVINKA)

Jednodenní seminář seznamuje s principy i nástroji systémového myšlení a prohlubuje naši schopnost vidět svět a problémy okolo nás v širších souvislostech a propojeních.

7. 12. Práce s kontroverzními tématy

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se lze věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí, a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu.

16. 1. – 23. 1. Konflikt jako příležitost k učení

(seminář podporuje práci s 15 publikovanými metodikami stejného názvu)

Dvoudenní seminář o konfliktech, který dává podporu a podklady pro zařazování tématu konfliktů do výuky. První den je věnován konfliktům na osobní úrovni, druhý den zpracovává téma konfliktů společenských.

Záměrem semináře je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.

Máte-li zájem o témata seminářů, které nejsou aktuálně vypsané, můžete si je pro svou skupinu (sborovnu, lektorský tým,…) objednat na zakázku. Pro informace a kalkulaci se obraťte na vzdelavani@nazemi.cz.