Když práce nešlechtí

Anotace projektu / EN

Budoucnost práce je v důsledku globálních ekonomických trendů, rozvoje technologií a klimatické krize spojena s vysokou mírou nejistoty. Projekt přispěje k posílení kapacity organizace NaZemi tak, aby byla schopna monitorovat dění v oblasti proměn práce, prostřednictvím osvěty a vzdělávání posilovat aktivní občanství (nejen) u mladých lidí a tím se zasazovat za důstojné a smysluplné podoby práce pro nás i pro lidi na celém světě. NaZemi v rámci projektu vytvoří širší síť spolupracovníků, prohloubí vlastní expertízu a posílí dlouhodobou udržitelnost tématu důstojné práce v činnosti organizace.


Proběhlé akce

Studie: Když práce nešlechtí


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Program Active Citizens Fund
Fondy EHP a Norska
Nadace OSF | Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Skautský institut